Boesingheliede

Waarom hier?

Boesingheliede

Dicht bij de Polderbaan van Schiphol Airport ligt Boesingheliede, een buurtschap met zo’n 135 inwoners en enkele bedrijven. De buurtschap is vernoemd naar een dorp dat eeuwen geleden verzwolgen is door het water van het Oude Haarlemmermeer. Inmiddels is de plek een geliefde plek voor onder andere vliegtuigspotters. Maar ook voor een warmtenet blijkt de plek interessant, zoals bleek uit het onderzoek dat Polderwarmte hier verrichtte. In het plan om een warmtenet te leggen van De Liede naar Badhoevedorp, bleek de route via Boesingheliede de meest natuurlijke. Daarom is Polderwarmte bezig met het peilen van de interesse bij ondernemers met een kleine energie aansluiting (tot 100 kWth) op De Weeren. Tot 29 september kunnen alle ondernemers hun interesse kenbaar maken via de website. Ook kan er een afspraak worden gemaakt voor een kosteloze schouw om de huidige situatie in kaart te brengen.

Boesingheliede en Polderwarmte

Warmtebronnen

Uiteindelijk streeft Polderwarmte naar een warmtenet dat De Liede en Badhoevedorp verbindt. De warmte uit de hybride installatie in De Liede aan de ene kant en de restwarmte van het warmtenet van Amsterdam aan de andere kant, komt zo ook langs Boesingheliede. Daarnaast zijn de eerste stappen gezet om te kijken of er mogelijkheden zijn om de restwarmte van verschillende productiebedrijven op deze locatie te gebruiken. Nu blijkt dat hier nog niet haalbaar, maar in de toekomst waarschijnlijk wel.

Warmtedistributie

Langs Boesingheliede zullen komende jaren naar verwachting verschillende infrastructurele werkzaamheden plaats gaan vinden. Polderwarmte is daarom in gesprek met die partijen (en grondeigenaren) om te kijken of werkzaamheden gecombineerd kunnen worden. Zo hoeft de grond maar één keer open en minimaliseren we eventuele overlast. Om dit in goede banen te kunnen leiden, is Polderwarmte nu druk bezig met een bouwteam om voor alle partijen tot het slimste leidingtracé te komen.

Warmtelevering

In Boesingheliede bevinden zich een aantal bedrijven met een grote warmtevraag en een groot hart voor verduurzaming. Die aansluitmogelijkheden hebben we al met hen in kaart gebracht en als de ontwikkeling verder gevorderd is, is het waarschijnlijk dat zij als eerste kunnen aansluiten op het duurzame warmtenet.

Vooruitblik

Als de ontwikkeling van het warmtenet voltooid is, bekijkt Polderwarmte in meer detail of ook het betaalbaar is om de huizen in Boesingheliede aan te sluiten als mensen al van het aardgas af zouden willen. Hiervoor moet er gekeken worden naar de woningdichtheid binnen het lintdorp en het aantal geïnteresseerde bewoners. Polderwarmte ziet zeker potentie en hoopt op deze manier een bijdrage te kunnen leveren aan een duurzame toekomst voor het al lang bestaande dorp.

Meer weten of aanmelden voor een aansluiting, laat het ons weten. We komen en blijven graag in contact.

Mail ons info@polderwarmte.nl of u kunt ons contactformulier invullen