Beetje sneller graag

Versnellen? Hoe dan?

Om een warmtenet aan te leggen kost tijd. Jaren. Die tijd is er inmiddels niet meer, want in 2050 moeten we klaar zijn en dat betekent dat er dan in heel veel gemeentes in Nederland een warmtenet moet liggen. Als onderzoek aantoont dat de doorlooptijd voor de realisatie van een warmtenet met bronnen en aansluitingen bij de meeste partijen zo’n 7 jaar kost, is het duidelijk dat we niet allemaal tot 2043 kunnen wachten om te beginnen, want dan hebben we onvoldoende menskracht en zal ook de levering van voldoende materialen een probleem worden. Ook nu al, is het een grote vraag of het ons lukt om de totale doorlooptijd te bekorten, zodat we in de beperkte tijd die voor ons ligt, meer kunnen doen. De opdracht is namelijk enorm: Een groot deel van de Nederlandse woningvoorraad en bedrijven aardgasvrij te maken, waarbij een warmtenet oplossing voor een significant deel van particuliere woningen en bedrijven de voorkeursoplossing is.

Duidelijke afspraken

Het proces kan worden versneld. Onlangs werd in een “crack the process-dag” door alle belanghebbenden bij de ontwikkeling van een warmtenet gezamenlijk gekeken wat het proces om een warmtenet te ontwikkelen is, wat de belemmeringen in het proces zijn en welke factoren helpen om het ontwikkelproces te versnellen. Deze informatie uitwisseling is belangrijk want door elkaars belang beter te begrijpen, kunnen betrokkenen betere afspraken maken over rol- en taakverdeling en dat kan procesverstoringen en vertragingen voorkomen.

De overheid van helpen

Ook de overheid kan bijdragen aan de noodzakelijke versnelling. Bijvoorbeeld door duidelijkheid te geven en lange termijn visie uit te dragen, over meerdere kabinetsperiodes heen. Maar ook met heldere regels en subsidiemogelijkheden met een geldigheid van een langere termijn, bijvoorbeeld een scope van 15 tot 20 jaar. Dat is de periode je voor de ontwikkeling van een warmtenet in het oog moeten houden. Snelheid bij de toekenning van subsidies en bespoedigen van vergunningstrajecten ligt ook in de handen van de overheid. Er ligt een uitdaging om aanbestedingsprocedures te bekorten, bijvoorbeeld door hier al vroegtijdig mee te beginnen en het proces meer te standaardiseren, waardoor niet elke gemeente een eigen proces hoeft te ontwikkelen en de reeds aanwezige kennis hiervoor kan worden gebruikt. De energietransitie zouden we veel meer samen moeten doen. Samen. Elkaars kennis en kracht gebruiken. Met ons oude vertrouwde poldermodel in de hand, waarbij het is gelukt om land te maken waar water was. De overheid die kaders stelt om het maatschappelijk belang te dienen en publieksvoorlichting geeft. De warmtenet aanbieder kan dan de rest doen: kansen zien, risico’s afwegen en doen van een aantrekkelijk aanbod.

 

En Polderwarmte?

Polderwarmte heeft al diverse warmtenetten ontwikkeld en herkent de geschetste belemmeringen zeker. Wat we ook herkennen is de noodzaak om te versnellen en meer te willen doen in minder tijd. Wat daarbij ons zeker helpt, is dat we partner zijn van het platform Energie voor Elkaar. Een platform met 10 jaar ervaring in het ontwikkelen en realiseren van warmtenetten in Nederland en met een visie op verduurzaming van verwarming en koeling waarmee grote hoeveelheden CO2 bespaard worden. En komen we een belemmering tegen? Dan is dat voor ons een uitdaging om tot een oplossing te komen, want ook daar zijn we goed in als bedrijf. We zijn eraan gewend om in steeds veranderende omstandigheden onze koers te behouden. Wij vinden het belangrijk dat iedereen de energiehuishouding verduurzaamt en dat iedereen een vrije keuze heeft in de manier waarop. Wel – op den duur – verplicht van het aardgas af, maar niet verplicht op één manier. Ga langs bij de mensen en neem iedereen mee. Geef alle initiatieven die er zijn de ruimte, maar zorg voor heldere spelregels. Vergunningen via wetten, prijzen via ACM en elke collectieve oplossing moet (op termijn) aangesloten kunnen worden op andere oplossingen. Zo kunnen wij er met elkaar voor zorgen dat  de