Datacenters trappen af

Datacenters zijn volop in beweging en kijken naar de toekomst. Morgen bespreken datacenters in Europa op het netwerkevent “KICKSTART EUROPE” hun duurzame toekomstplannen. Mireille Bedeschi is daarbij aanwezig, want Polderwarme gaat in Nederland een grote rol spelen in het uitkoppelen van restwarmte. We werken hard aan het uitkoppelen van restwarmte op onze slimme groene warmtenetten …

Polderwarmte biedt datacenters in de Haarlemmermeer nu gratis uitkoppelen van restwarmte, heeft u interesse?

Vandaag een mooi congres over duurzame datacenters, volgende maand opent het subsidieloket van het Rijk om subsidie (SDE++) aan te vragen voor de uitkoppeling van restwarmte van een datacenter op een warmtenet. Polderwarmte gaat die aanvraag doen, daar heeft u als datacenter geen omkijken naar. Ook de daadwerkelijke uitkoppeling van de restwarmte, verzorgt Polderwarmte. Toekenning …

Waarom datacenters koploper kunnen zijn op het gebied van duurzame innovatie

Iedere sector in de maatschappij krijgt te maken met verduurzaming. Zo gaat het in de luchtvaart bijvoorbeeld om een CO2-heffing, gaat de horeca steeds bewuster om met voedsel en rijden vrachtenwagens bijvoorbeeld langer op dezelfde band. Samen, bouwen we aan een betere toekomst; dus laten we ook de positieve impact van verduurzamende datacenters eens benoemen. …

Warmte en elektriciteit partners in de energietransitie.

De elektrificatie van Nederland lijkt een onmogelijke opgave. Nu al is er sprake van schaarste en is Stroom uit het stopcontact is niet meer vanzelfsprekend Steeds vaker kloppen bedrijven en projecten die een nieuwe aansluiting op het elektriciteitsnet willen, vergeefs aan bij het elektriciteitsbedrijf. De reden? De benodigde extra capaciteit op het netwerk ontbreekt. Dat …

Persbericht: Interxion gaat restwarmte leveren aan Polderwarmte voor bedrijventerreinen in Schiphol-Rijk

 Amsterdam, 14 oktober 2021 – Interxion: A Digital Realty Company, aanbieder van cloud- en carrier-neutrale datacenterdiensten in Europa, en warmtebedrijf Polderwarmte, gaan samenwerken om restwarmte te leveren aan bedrijventerrein in Schiphol-Rijk. AMS5, een datacenter van Interxion, is gelegen in de zuidelijke punt van Schiphol-Rijk en zal de restwarmte uitkoppelen. Dit is in een intentieverklaring overeengekomen. …

Veel onontdekte warmtepotentie in gemeenten

Het regionale warmtebedrijf Polderwarmte ziet nog veel potentie voor gemeenten in de warmtetransitie. Nu de (concept) Transitievisie Warmte in veel gemeenten zijn gepresenteerd, is het tijd voor de volgende stap. Mireille Bedeschi, Commercieel Manager Polderwarmte: “Gemeenten hebben een mooie inventarisatie gedaan van de warmtebronnen, maar er is vaak nog zo veel meer mogelijk. Vooral op …

Polderwarmte kijkt uit naar warmte van DDA

‘Wie komt onze warmte ophalen?’ was de kop boven het interview met Erik Barentsen van Dutch Data Association (DDA) in Warmte 365. Polderwarmte beantwoordt die vraag graag met ‘WIJ!’. Barentsen benoemt goede punten. In deze blog brengen we enkele nuances aan voor een nog iets positievere inslag. We waarderen de handreiking in de titel. Datacenters …

Warmte vraagt om verbinding

In Nederland isinmiddels iedere gemeente bezig (geweest) met het opstellen van een Regionale Energietransitie Strategie. Het PBL publiceerde 1 februari de ‘Monitor concept-RES’. Op basis van de op 1 oktober 2020 aangeboden concept-RES uit de gemeenten is deze monitor opgebouwd. Voor duurzame elektriciteit zijn goede stappen gezet, maar de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk blijft een belangrijke onzekerheid, zo …

Polderwarmte blikt vooruit Warmtebronnen

Gemeenten zijn druk bezig met het opstellen van de transitieplannen. Zo moet de Transitievisie Warmte eind 2021 klaar zijn en moeten gemeenten aan de slag met duurzame alternatieven voor aardgas. De Transitievisie Warmte is een groot visieplan en vraagt daarom veel kennis en voorbereiding. Welke rol neemt de gemeente? Is er draagvlak onder de bewoners? …