De Warmtewet en ACM beschermen u
In Nederland is sprake van een gereguleerde markt voor duurzame warmte. De overheid heeft in de Warmtewet o.a. vastgelegd hoe tarieven voor consumenten tot stand komen. De ACM (de Autoriteit Consument & Markt) stelt elk nieuw kalenderjaar de maximumtarieven voor warmte vast en ziet er namens de overheid op toe dat de Warmtewet wordt nageleefd. Ook controleert de ACM dat warmtebedrijven niet teveel winst maken. Als dat naar het oordeel van de ACM het geval is, moeten de tarieven worden aangepast. Extra zekerheid voor u en uw portemonnee.

Tarieven 2023

Prijzen incl. btw –
prijspeil 2023
ACM-maximumtarief 2023Tarieven Polderwarmte
Vastrecht€ 549,58€ 499,58
Meettarief€ 30,75€ 30,75
Huur en onderhoud€ 140,88€ 140,88
Prijs per GJ tot en met 37 GJ€ 47,38
Prijs per GJ bij hoger verbruik dan 37 GJ€ 90,91€ 75,52
* GJ of Gigajoule is de warmte-eenheid. Gemiddeld staat 1.000 m3 gelijk aan 31,65 GJ.
Wilt u uw aardgasverbruik omrekenen in GJ’s? Gebruik dan deze formule: [huidig aardgasverbruik in m3] x 0,03165 = [aantal GJ’s].

De warmtetarieven bestaan uit variabele en vaste kosten:

Variabel:

  • Prijs per GJ: het verbruik in gigajoule (GJ). U kunt besparen op uw verbruik, door bijvoorbeeld de verwarming een graad lager te zetten of door uw woning te isoleren.

Vaste kosten:

  • Het vastrecht: Vaste kosten ten behoeve van realisatie en onderhoud van het slimme groene warmtenet.
  • Het meettarief: Vaste kosten ten behoeve van de slimme meter op uw warmte-afleverset.
  • Huur en onderhoud: Dit zijn kosten voor huur, onderhoud, service en vervanging van uw warmte-afleverset.

Meer informatie via de Autoriteit Consument en Markt (ACM)

Meer informatie

Lees meer over het prijsplafond van de overheid op de websites van de Rijksoverheid en de ACM.