Wat Haarlemmermeer als slimme volger van Amsterdam kan leren

In Amsterdam zijn de eerste aardgasvrije wijken gerealiseerd. De bevindingen van ontwikkelaars en bewoners geven inzicht in de trajecten. Hoe verlopen ze? Waar gaat het goed? Waar kan het beter? En voor Polderwarmte heel relevant: wat kunnen we ervan leren in andere gemeenten? De ervaringen staan in de bijdrage van nul20.

Frans de Roos, gebiedsontwikkelaar bij de Alliantie, benadrukt dat een dergelijk traject tijd en geld kost. Het kost veel tijd omdat alle partijen op 1 lijn moeten zitten. Pablo van der Laan, strategisch adviseur bij Ymere voegt daaraan toe: “Je moet het wel zo’n twee jaar van tevoren oppakken, want bestaande procedures bij de gemeente zijn er gewoon niet op ingericht.”

Om de partijen sneller op één lijn te krijgen, ligt er een plan voor een standaardcontract bij de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties en verschillende betrokken partijen. Dit contract is ‘hetzelfde soort contract voor woningen waarvoor dezelfde voorwaarden gelden – bijvoorbeeld de afstand tot de warmteleiding’. Ook zet Van der Laan kanttekeningen bij een gebiedsgerichte aanpak: “Voor je het weet worden allerlei projecten aangekoppeld, wordt het complex in de afwegingen en gaan we vertraging oplopen.”

Uiteraard is een goede voorbereiding belangrijk. Het helpt ook als je politiek de wind mee hebt en beschikt over improvisatievermogen. Als je daarnaast ook de markt in haar rol laat, hoeft het allemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Laat iedere partij meewerken in zijn eigen kracht.  Omdat Polderwarmte aan de noordkant van Haarlemmermeer al een warmtenet heeft ontwikkeld, is met diverse partijen gesproken over het al dan niet combineren van werkzaamheden tijdens de realisatiefase. Daarnaast werkt Polderwarmte met een zogenoemde ‘kraaltjesmethode’: kleinschalige warmtenetten kunnen sneller gerealiseerd worden en in loop van de tijd aan elkaar verbonden worden. Zo kunnen wij sneller aan de slag en kan toch elke partij in de eigen gewenste snelheid door ontwikkelen en besluiten om wel of niet mee te doen.  Doordat al veel zakelijke klanten ervoor hebben gekozen om straks aan te sluiten op het warmtenet, zal de dynamiek in Haarlemmermeer om het net verder te verdichten zoals dat heet, door ook meer bewoners aan te sluiten, anders zijn dan in Amsterdam.

Van der Laan benoemt tot slot het alternatief met warmtepompen en buffervaten onrealistisch. “Er is nauwelijks ruimte in de woningen van rond de 56 m2 en de benodigde vloerverwarming is kostbaar. De vereiste luchtdichting voor laagtemperatuurverwarming is technisch moeilijk uitvoerbaar in bestaande bouw.” Stadswarmte daarentegen biedt “een goede balans tussen duurzaamheid en betaalbaarheid, ook voor bewoners.”

Polderwarmte streeft die balans continu na. Duurzame warmtebronnen zijn vaak pas betaalbaar bij een bepaald aantal afnemers. Daarom kijken we continu naar de perfecte mix van duurzame warmtebronnen en geschikte locaties voor een Slim Groen Warmtenet. Laten we leren van andere gemeenten, onze ervaringen met elkaar delen en zo de energietransitie versnellen.