Warmteprijs 2022

Bij Polderwarmte is de eerste activiteit van het nieuwe jaar om warmteprijs vast te stellen. De prijs die aan klanten worden doorberekend. Sinds de Autoriteit Consument en Markt (ACM) eind december de maximum prijzen heeft gepubliceerd is er hard gewerkt om de nieuwe prijzen te calculeren en in de systemen in te voeren. Mireille Bedeschi, commercieel directeur bij Polderwarmte geeft een toelichting.

“Uiteraard bereiden we de prijzen die we berekenen wel voor, maar van het ACM tarief hangt wel een en ander af. De ACM tarieven zijn eigenlijk bedoeld als bescherming van de consument en niet voor zakelijke gebruikers. De gasprijzen spelen echter ook een rol bij de SDE subsidie die wordt toegekend voor de productie van duurzame warmte en beïnvloeden daarmee dus de kostprijs van warmte. Daarmee is het ACM tarief, samen met het nog vast te stellen inflatiepercentage door CBS, het laatste puzzelstuk dat we elk jaar nodig hebben om onze prijs te kunnen vaststellen, ook voor onze zakelijke klanten. De laatste maanden zagen we gebeuren dat de gasprijzen ongekend hard zijn gestegen. Die gasprijzen spelen een belangrijke rol bij het maximum tarief dat de ACM vaststelt. De ACM gebruikt een vaste complexe rekenmethode. De ACM maakt voor de berekening gebruik van de gasprijzen die de 10 grootste gasleveranciers per 1 januari 2022 gemiddeld rekenen. Het resultaat is dat het door de ACM vastgestelde tarief is verhoogd van € 25,51 in 2021 naar € 53,95 (prijzen incl. BTW) in 2022. Meer dan een verdubbeling! Veel warmtebedrijven maken gebruik van aardgas en dus is dat voor die warmtebedrijven ook de reden om die maximum tarieven grotendeels te volgen. Bij ons is dat anders. Ons doel is de energietransitie te versnellen en dat doen we door gebruik te maken van de energie van duurzame bronnen. Door de fossiele energiebron zoals aardgas te vervangen voor niet-fossiele bronnen, maak je een enorme stap in verduurzaming.

Duurzame warmte het meest gunstige alternatief

Doordat wij duurzame bronnen gebruiken, zijn we minder afhankelijk van de prijzen van aardgas. Wij streven ernaar om de fluctuaties in de warmteprijzen veel lager te laten zijn dan die van aardgas en elektra en bovendien minder frequent, zodat klanten op een stabiele prijs kunnen rekenen.

De maximale ACM warmtetarieven voor 2022 blijken nu veel meer verhoogd te zijn dan de tarieven die wij voor onze warmte hoeven te berekenen. Voor 2022 hanteren we GJ tarieven die ruim onder de € 40 euro (incl. BTW) blijven. In vergelijking met de gestegen kosten voor aardgas en elektriciteit steekt onze warmteprijs daar buitengewoon gunstig bij af. In 2022 is duurzame warmte veel goedkoper dan aardgas en ook in vergelijking met de kosten van de elektriciteit, die bijvoorbeeld nodig is voor een warmtepomp, is onze warmte gunstiger. Warmte is dus niet alleen duurzamer, het is ook financieel aantrekkelijker. Wij zeggen altijd dat het Slim Groen Warmtenet een haalbaar en betaalbaar alternatief is voor aardgas en dat is dit jaar duidelijker dan ooit.

Wij zien in deze prijsontwikkelingen van aardgas en elektriciteit een aansporing voor verder te gaan met het ontwikkelen van duurzame warmtebronnen. Naast uitkoppeling van warmte uit datacenters, zal komend jaar duidelijk worden of het mogelijk wordt om aardwarmte te gaan ontwikkelen als bron voor ons warmtenet in Haarlemmermeer. We kijken ernaar uit om samen met onze klanten en partners de energietransitie te versnellen.”