Warmtenet in publieke handen: versnelt dat de energietransitie?

Er wordt al maanden binnenskamers over gesproken: helpt het de energietransitie te versnellen als warmtenetten in publieke handen komen? De kenners zeggen “nee”, dat helpt niet. Onder de kenners zijn Energie Nederland,  andere Warmtebedrijven (zie NRC, Volkskrant, en FD) en PWC, dat in opdracht van EZK onderzoek hiernaar heeft gedaan. De overheid kan niet snel genoeg kennis opbouwen en private investeerders zullen afhaken als ze geen zeggenschap hebben over hun investeringen. Dat risico is dan te groot. De discussie loopt tegen het eind en binnenkort, de Haagse wandelgangen spreken van vrijdag 21 oktober, wordt een besluit in de Ministerraad verwacht.

Keten en kennis

Wij als Polderwarmte delen de opvatting dat de energietransitie kan worden versneld als de verantwoordelijkheid genomen kan worden over de gehele keten: van warmte opwek, via distributie, naar aflevering.  De vraag naar warmte moet worden ingevuld met productie van warmte en de distributie moet op die ontwikkeling worden afgestemd. Door de beslissingen rond de distributie bij een derde te beleggen ontstaat opeens een vertraging. Sinds de energieleveringen geprivatiseerd zijn, is er ook geen kennis meer bij de overheid en alvorens die voldoende is opgebouwd, zijn we weer een aantal jaren verder.

Aanjagen en obstakels

Is het dan goed zoals het nu geregeld is? Misschien niet. We moeten versnellen en wat is daarvoor nodig? Er zijn nog zoveel gemeenten zonder warmtenet. Een enorme opgave voor de overheid om de ontwikkeling van die nieuwe warmtenetten aan te jagen. De urgentie wordt gevoeld, want warmtenetten moeten in onze duurzame toekomst een belangrijke rol gaan spelen. Polderwarmte heeft – net als alle collega warmtenet ontwikkelaars – ervaring op het gebied van obstakels die moeten worden overwonnen en die de huidige werkwijze vertragen. De overheid zou een belangrijk rol kunnen spelen om die obstakels weg te nemen. Laten we het samen doen en vooral nu geen partijen uitsluiten.

Zoeken, vinden en elkaar versterken

Wat Polderwarmte betreft is er geen tijd te verliezen en moet de energietransitie worden versneld. Daar zetten we ons dagelijks voor in en dat zullen we ook blijven doen. We blijven warmtebronnen ontwikkelen, klanten “warm maken” voor duurzame warmte en we blijven investeerders interesseren om de verbinding via een slim groen warmtenet te maken. We blijven in gesprek met lokale en provinciale overheden over onze activiteiten en samen te werken waar het kan. Hoe het ook gaat lopen. We zijn ervan overtuigd dat de klimaatopdracht alleen kan lukken als we elkaar zoeken, vinden en elkaar versterken.