Warmte voor Waarderpolder

Op Waarderpolder zijn belangrijke handtekeningen gezet. De handtekeningen van Iron Mountain Data Centers, Industriekring Haarlem en de gemeente Haarlem. Deze partijen hebben een intentieovereenkomst getekend over de levering van restwarmte voor het toekomstig warmtenet Waarderpolder. Ons advies luidt: volle kracht vooruit! De warmtebron is er en nu met gezwinde spoed op zoek naar de partner die die warmte via een warmtenet bij de afnemers in Waarderpolder kan afleveren. In het artikel van het Haarlems Dagblad van mei 2021 stond al vermeld dat we er als Polderwarmte al klaar voor zijn om dit project te kunnen realiseren. In de tussentijd hebben we niet stilgezeten.

de warmtebron

Om restwarmte goed en over meerdere jaren te kunnen inzetten voor een warmtenet heb je te maken met specifieke omstandigheden. Hoe houd je je energiemix op orde en de kwaliteit van de geleverde warmte op niveau. Deze ervaring hebben we ontwikkeld samen met onze partners op Schiphol-Rijk: Interxion als leverancier van datacenterrestwarmte en de bedrijventerreinen RichPort en Starpark als afnemers van die warmte. Ook op Waarderpolder hebben wij al veel werk verzet. Verschillende aanwezige restwarmtebronnen hebben we onderzocht en ook de vraagzijde hebben we in kaart gebracht. Iron Mountain en Industriekring Haarlem hebben nu ook een grote stap voorwaarts gemaakt.

de afnemer

Een ander onderzoek is uitgevoerd door TNO, Transitiemakers en Stichting CLOK, om de verduurzaming van bedrijventerreinen te kunnen versnellen. Dit onderzoek geeft een goed beeld van wat er nodig is aan de klantzijde en welke rollen de diverse en grote groep belanghebbenden bij een bedrijventerrein het best kunnen spelen. Volgens het onderzoek is de rol van sterk parkmanagement daarbij van belang; zij stimuleren (collectieve) verduurzamingsmaatregelen en organiseren samenwerkingsverbanden. Daar weten wij als Polderwarmte over mee te praten. Wij nemen als lokaal en regionaal versnellingsinitiatief de rol van ‘ontzorger’ op ons. Gemeenten zouden volgens het onderzoek vooral de rol van uitvoeringsregisseur op zich moeten nemen om het organiserend vermogen van bedrijven te versterken en (collectieve) maatregelen te realiseren. Met elkaar zorgen de vele stakeholders zo voor de versnelling.

samen sneller

Net als de onderzoekers concluderen, is het ook onze ervaring dat de versnelling plaatsvindt als er lokale stakeholders, zoals ondernemersverenigingen en parkmanagementorganisaties een initiatief ondersteunen en invulling geeft aan de behoefte aan ontzorging in de verduurzamingsopgave van de ondernemers. Een klassieke top down benadering om een warmtekavel via een aanbesteding uit te geven, zou niet onze eerste keus zijn. Toch gaan we natuurlijk al onze ervaring gebruiken om ook voor Waarderpolder nu snel stappen te kunnen zetten. Zeker gezien de huidige gasprijzen en de volledig volatiele energiemarkten is dat het eerste belang van onze collegaondernemers. Zowel het klimaat als het economisch klimaat zijn gebaat bij een duurzame warmtelevering.