Warmtevisies

Tekst over wat wat warmte visie zijn ”

Hoe gaan de wijken in uw gemeente over van aardgas naar duurzame manieren van verwarmen en koken? Op deze pagina leest u meer over de visievorming voor de transitie naar aardgasvrij.

Gemeenten spelen een belangrijke rol in het waarmaken van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015). Op regionaal niveau via de Regionale Energiestrategie (RES) en op gemeentelijk niveau via de Transitievisie Warmte en het Wijkuitvoeringsplan.”

Onze algemene Visie

 

 

Links naar Gemeentes

Warmte visie Haarlem

Warmte visie Haarlemmermeer

Warmte visie Amstelveen