Warmte en elektriciteit partners in de energietransitie.

De elektrificatie van Nederland lijkt een onmogelijke opgave. Nu al is er sprake van schaarste en is Stroom uit het stopcontact is niet meer vanzelfsprekend

Steeds vaker kloppen bedrijven en projecten die een nieuwe aansluiting op het elektriciteitsnet willen, vergeefs aan bij het elektriciteitsbedrijf. De reden? De benodigde extra capaciteit op het netwerk ontbreekt. Dat is bijvoorbeeld zichtbaar op de capaciteitskaart van netbeheer Nederland, waar te zien is dat het overgrote deel al geel, oranje of zelfs rood gekleurd is. Deze schaarste wordt veroorzaakt door de groeiende vraag naar elektriciteit, door bijvoorbeeld elektrische auto’s die moeten worden opgeladen. Het komt ook door het groeiend aanbod van elektriciteit. De levering van elektriciteit van zonnevelden en windmolens verloopt ook via het net. En het groeiend aantal zonnepanelen op particuliere daken die gebruik maken van het elektriciteitsnet om het overschot op te slaan en op een later moment de elektriciteit benutten.

Wat zou er gebeuren als huizen, bedrijfspanden en industrie, waarbij de verwarming die nu nog veelal via aardgas verloopt, de volledige behoefte aan warmte elektrisch gaan invullen, bijvoorbeeld door warmtepompen? Er ontstaat hierdoor een nog grotere vraag naar elektriciteit. En dat hoeft niet, dat kan gelukkig ook anders: met een warmtenet.

Capaciteit elektriciteitsnet ontlasten

Een Slim Groen Warmtenet legt de verbinding tussen een lokale bron van warmte en een lokale gebruiker van warmte. Lokale bronnen zijn overal weer anders. Soms is het restwarmte uit de industrie, of restwarmte van datacenters. Op andere plekken is dat geothermie of onder voorwaarden is ook lokaal snoeihout toepasbaar. In elk geval is het warmte die lokaal beschikbaar is en zonder het elektriciteitsnet te belasten, kan worden ingezet voor de verwarming van huizen, bedrijven en voor het verwarmen van tapwater. In het warmtetrendrapport 2021 is te lezen dat in 2050 zeker de helft van de gebouwde omgeving zal zijn aangesloten op een warmtenet. Een fantastisch perspectief. 70% van de energievraag van de bebouwde omgeving is een vraag naar warmte en als daarvan de helft kan worden ingevuld met een warmtenet, komen de klimaatdoelen een stuk dichterbij.

Moeilijk? Voor Polderwarmte niet, want als trotse partner van Energie voor Elkaar beschikken we over een enorm arsenaal aan expertise en middelen om Slimme Groene Warmtenetten succesvol te kunnen realiseren en exploiteren. Haalbaar? Zeker, want in diverse gemeenten in Nederland is al een Slim Groen Warmtenet gerealiseerd en bleek de aansluiting ook betaalbaar. Warmtepompen? Een prima individuele oplossing, maar niet voor iederéén.

Door de focus te hebben op warmte kunnen we de energietransitie versnellen en voorkomen dat er een risico ontstaat voor onze elektriciteitsbehoefte.

Bronnen:

NRC nieuws 22 oktober 2021
Netbeheer Nederland
Nationaal Warmtenet trendrapport 2021

Lees ook:

13 september 2021: Veel onontdekte warmtepotentie in gemeenten

17 maart 2021: Bedrijven hebben iets te kiezen

18 februari 2021:Warmte vraagt om verbinding

31 december 2020:Zonnewarmte

1 oktober 2020: Datacenters als koploper duurzame innovatie

22 mei 2020: Schroom voor stroom