Waarom kiest een klant voor warmte

“Ik vind dit een mooi aanbod. De prijs is goed, de kwaliteit ook, maar ik neem het niet, omdat ik denk dat u teveel marge berekent”. Wij kennen geen voorbeeld van een verkoopgesprek met deze inhoud. Als een artikel voldoet aan de wens, de kwaliteit goed is en de prijs ook, komt de transactie vaak tot stand. In discussies over de rol van een warmtenet gaat het vaak over de marge die een warmteaanbieder kan vragen, omdat een warmteklant niet kan overstappen naar een andere leverancier.

Prijs en marge

Wat ons betreft is dat teveel aandacht voor de marge. Marge is een gevolg van keuzes in de bedrijfsvoering. Hoe koop je in, hoe betaal je je medewerkers, hoe is je huisvesting en natuurlijk ook hoe bepaal je je prijs. Voor dat laatste geldt dat voor het product warmte de ACM de prijs maximeert. Je mag als warmteleverancier geen prijs berekenen die boven het door de ACM vastgestelde tarief ligt. De controle van de ACM gaat overigens veel verder. De ACM controleert ook of het rendement van een bedrijf niet hoger is dan 6,5%. Bij een hoger rendement, moeten de tarieven die een warmteleverancier berekent naar beneden worden bijgesteld, ook al liggen die tarieven onder het door de ACM vastgestelde maximum. Met de invoering van de plafondregeling voor levering van warmte aan particulieren komt daar nog een rendementstoets bij: warmtebedrijven mogen in 2023 geen hoger rendement maken dan gemiddeld gemaakt in de aflopen 4 jaar 2022. Kortom: voor warmte geldt zelfs de garantie dat de marge en rendement van de warmteleverancier niet te hoog zijn. Als iemand denkt dat een warmtebedrijf ongelimiteerd geld kan verdienen door hoge prijzen of hoge marges, is er echt sprake van een kennistekort. Niet erg trouwens. We zijn bezig met een energietransitie en als maatschappij moeten we onze kennis op de nieuwe manier van verwarmen nog helemaal opbouwen. We moeten daarvoor met elkaar in gesprek blijven om die kennis te kunnen bouwen en ook wij als Polderwarmte doen mee in het maatschappelijk debat, bijvoorbeeld door deze blogs en social media post en vooral gesprekken met klanten: bedrijven, particuliere klanten en overheden.

Een goed product met een goede prijs

Polderwarmte heeft als doel om zoveel mogelijk klanten te interesseren voor een aansluiting op het warmtenet dat we de komende tientallen jaren ontwikkelen. Klanten hebben belangstelling voor een aansluiting als de prijs interessant is. Bijvoorbeeld omdat het goedkoper is; dat de kosten voor aardgas die ze nu hebben of die ze de komende jaren verwachten hoger zijn dan de kosten voor warmte van het warmtenet. Ook de kosten die men berekent voor een alternatief naast een aansluiting op een warmtenet spelen mee in de overweging van klanten. Daarnaast zijn er overwegingen zoals gemak, comfort, serviceverlening, technische mogelijkheden en onmogelijkheden van het pand, woning of bedrijf. Alles bij elkaar is het een pakket aan diensten die we als Polderwarmte bieden tegen een prijs die voor klanten aantrekkelijk moet zijn. De marge van Polderwarmte speelt daar eigenlijk nooit een rol bij. Als we het als bedrijf goed doen en een gezond bedrijf zijn, kunnen we onze functie als warmteleverancier naar de toekomst waarmaken. Dat is onze droom, die minstens tot 2050 loopt. Het moment waarop we met elkaar een duurzame economie hebben gerealiseerd.