Waarom datacenters koploper kunnen zijn op het gebied van duurzame innovatie

Iedere sector in de maatschappij krijgt te maken met verduurzaming. Zo gaat het in de luchtvaart bijvoorbeeld om een CO2-heffing, gaat de horeca steeds bewuster om met voedsel en rijden vrachtenwagens bijvoorbeeld langer op dezelfde band. Samen, bouwen we aan een betere toekomst; dus laten we ook de positieve impact van verduurzamende datacenters eens benoemen.

Dát we de goede kant op gaan, blijkt uit een gesprek tussen Dutch Datacenters directeur Stijn Grove en BNR: Het digitale verkeer is de laatste maanden met 13% gestegen, maar het energieverbruik maar met 4%. Dat betekent dat datacenters efficiënt omgaan met energie en hier en daar zelfs al warmte afstaan. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar leidt ook tot een succesvolle businesscase voor de datacenters.

Minder energieverbruik = sterkere concurrentiepositie

Efficiënt omgaan met energie is een must voor ieder datacenter en het uitkoppelen van restwarmte verhoogt die efficiëntie sterk. Datacenters draaien op elektriciteit en proberen die vaak zelf (groen) op te wekken maar juist het elektriciteitsnet is vaak overbelast. Gemeentes neigen er nog wel eens naar om datacenters uit hun gebied te weren, omdat datacenters veel energie gebruiken en de gebouwen vaak groot zijn en soms niet meer dan een ‘saaie blokkendoos’. Woningbouw is ook urgent en woningen hebben ook energie nodig.

In onze blog “Als een luierende kat tegen je warme pc” zijn we al ingegaan op de rol van datacenters als warmtebron. Omdat datacenters hun apparatuur moeten koelen, levert dat warmte op (net zoals de achterkant van de koelkast). En die warmte is prima in te zetten op warmtenetten, zo is gebleken. Door woningen niet elektrisch te verwarmen maar aan te sluiten op een warmtenet, is er fors minder elektriciteit nodig in de wijk. Het merendeel van de energierekening gaat namelijk over warmte. Door elektriciteitsnetten te ontlasten en wijken aan te sluiten op een slim groen warmtenet, staan de gemeenten voor een minder lastig parket. Zowel de woningbouw als datacenters kunnen floreren als het elektriciteitsnet ontlast wordt met een slim groen warmtenet.

Groene gemeente

Lager energieverbruik van een datacenter helpt de business en biedt uitzicht op een beter milieu. Daarom pleit Polderwarmte voor een betere samenwerking tussen gemeente en datacenter. Behalve dat datacenters evident van economisch belang zijn in Nederland, kunnen datacenters ook restwarmte leveren in een slim groen warmtenet. Hiermee verwarmen we de huizen door nauwelijks elektriciteit te gebruiken en belasten we het elektriciteitsnet minder. Deze wisselwerking zorgt voor een gezonde balans en een werkbare toekomst.

Polderwarmte zoekt dagelijks naar de meest realistische strategieën om de gebouwde omgeving en warmtebronnen bij elkaar te brengen, zo ook de datacenters. Met de juiste (elektriciteits)balans in de gemeente hoeven datacenters en de woningbouw elkaar niet in de weg te zitten, maar versterken zij elkaar door samen te werken. Een slim groen warmtenet biedt daarbij een oplossing.