Waarderpolder (Haarlem)

Mail ons sales@polderwarmte.nl of u kunt ons contactformulier invullen

Waarom hier?

WAARDERPOLDER

Het parkmanagement van Waarderpolder maakt zich hard voor een duurzame toekomst. Bedrijfsdaken worden voorzien van zonnepanelen, de straten van meer groen en windenergie wordt gestimuleerd. Op Waarderpolder is een innovatieve manier van energieproductie niet nieuw: De Lichtfabriek zorgde van 1902 tot 1960 voor warmte en licht in Nederland. Maar ook nu nog is ambacht van groot belang op het industrieterrein. Zowel grote als kleine ondernemers hebben zich verenigd om bijzondere producten te maken: van koffiebranderij, vinylproducent en brouwerij tot medicijnen en chemische industrie. En het allermooiste: velen daarvan produceren niet alleen hun eigen product, maar ook restwarmte die ingezet zou kunnen worden voor de rest van het terrein.

Uit onderzoek van gemeente Haarlem in 2020 is gebleken dat een warmtenet voor het bedrijventerrein Waarderpolder haalbaar is en is het gebied aangewezen als warmtekavel. Gemeente Haarlem en Industrie Kring Haarlem hebben gezamenlijk een aanbestedingsproces voor de beste warmte-oplossing in gang gezet en Polderwarmte als partner geselecteerd om het warmtenet te ontwikkelen en daarna voor 30 jaar te beheren en exploiteren.

Waarderpolder en Polderwarmte

Polderwarmte heeft de haalbaarheid en betaalbaarheid zelf ook onderzocht en verschillende scenario’s uitgewerkt. Veel bedrijven op Waarderpolder hebben duurzame ambities. En dat merken we. Bij veel geïnteresseerden, zagen we puur ondernemerschap, met oog voor duurzaamheid. Daar voelen we ons bij thuis.

BRONNEN

Een deel van de bedrijven op Waarderpolder produceert ook warmte. Deze warmte wordt gekoeld, verdwijnt in de lucht of… is op te vangen in een warmtenet. Dat laatste is een stuk duurzamer. Door middel van een warmtenet kunnen bedrijven op een duurzame manier hun restwarmte kwijt en genieten omliggende bedrijven van verwarming en warm tapwater. Restwarmte is in grote getalen aanwezig op Waarderpolder. Polderwarmte heeft de uitkoppeling van deze restwarmte grotendeels in kaart gebracht en financieel, economisch en technisch uitgewerkt. Hieruit blijkt dat er genoeg restwarmte is voor alle bedrijven op Waarderpolder. De eerste warmtebron die doorontwikkeld gaat worden om te kunnen benutten voor het warmtenet, betreft de restwarmte van een datacenter.

DISTRIBUTIE

Rondom de bedrijven die restwarmte produceren, leggen we zogenoemde kraaltjes van warmtenetten aan. Zo transporteren we de restwarmte van bedrijven naar de dichtstbijzijnde warmte-afnemers. Na het aanleggen van al deze ‘kraaltjes’, kunnen op termijn alle kraaltjes aan elkaar geregen worden. De leveringszekerheid van het warmtenet is vergelijkbaar met dat van aardgas en wordt door groei steeds verder geoptimaliseerd.

Meer weten of aanmelden voor een aansluiting, laat het ons weten. We komen en blijven graag in contact.

Mail ons sales@polderwarmte.nl of u kunt ons contactformulier invullen