Waarderpolder (Haarlem)

Waarom hier?

WAARDERPOLDER

Het parkmanagement van Waarderpolder maakt zich hard voor een duurzame toekomst. Bedrijfsdaken worden voorzien van zonnepanelen, de straten van meer groen en windenergie wordt gestimuleerd. Op Waarderpolder is een innovatieve manier van energieproductie niet nieuw: De Lichtfabriek zorgde van 1902 tot 1960 voor warmte en licht in Nederland. Maar ook nu nog is ambacht van groot belang op het industrieterrein. Zowel grote als kleine ondernemers hebben zich verenigd om bijzondere producten te maken: van koffiebranderij, vinylproducent en brouwerij tot medicijnen en chemische industrie. En het allermooiste: velen daarvan produceren niet alleen hun eigen product, maar ook restwarmte die ingezet zou kunnen worden voor de rest van het terrein.

De gemeente Haarlem heeft in 2020 de haalbaarheid van een warmtenet voor het bedrijventerrein Waarderpolder laten onderzoeken. Op basis van deze analyse is een warmtenet in de Waarderpolder financieel haalbaar gebleken en daardoor ook aangewezen als warmtekavel. Met een aanbestedingsprocedure kiest Haarlem voor de beste warmte-oplossing.

Polderwarmte heeft de haalbaarheid en betaalbaarheid enkele jaren geleden al vrij ver uitgewerkt. Veel bedrijven op Waarderpolder hebben duurzame ambities. En dat merkten we. In de periode waarin wij contact hebben gehad met veel geïnteresseerden, zagen we puur ondernemerschap, met oog voor duurzaamheid. Daar voelen we ons bij thuis.

Waarderpolder en Polderwarmte

BRONNEN

Een deel van de bedrijven op Waarderpolder produceert ook warmte. Deze warmte wordt gekoeld, verdwijnt in de lucht of… is op te vangen in een warmtenet. Dat laatste is een stuk duurzamer. Door middel van een warmtenet kunnen bedrijven op een duurzame manier hun restwarmte kwijt en genieten omliggende bedrijven van verwarming en warm tapwater. Restwarmte is in grote getalen aanwezig op Waarderpolder. Polderwarmte heeft de uitkoppeling van deze restwarmte grotendeels in kaart gebracht en financieel, economisch en technisch uitgewerkt. Hieruit blijkt dat er genoeg restwarmte is voor alle bedrijven op Waarderpolder.

DISTRIBUTIE

Rondom de bedrijven die restwarmte produceren, leggen we zogenoemde kraaltjes van warmtenetten aan. Zo transporteren we de restwarmte van bedrijven naar de dichtstbijzijnde warmte-afnemers. Na het aanleggen van al deze ‘kraaltjes’, kunnen op termijn alle kraaltjes aan elkaar geregen worden. De leveringszekerheid van het warmtenet is vergelijkbaar met dat van aardgas en wordt door groei steeds verder geoptimaliseerd.

Meer weten of aanmelden voor een aansluiting, laat het ons weten. We komen en blijven graag in contact.

Mail ons info@polderwarmte.nl of u kunt ons contactformulier invullen