Waarderpolder (Haarlem)

Waarom hier?

Waarderpolder

Het parkmanagement van Waarderpolder maakt zich hard voor een duurzame toekomst. Bedrijfsdaken worden voorzien van zonnepanelen, de straten van meer groen en windenergie wordt gestimuleerd. Op Waardepolder is een innovatieve manier van energieproductie niet nieuw: De Lichtfabriek zorgde van 1902 tot 1960 voor warmte en licht in Nederland. Maar ook nu nog is ambacht van groot belang op het industrieterrein. Zowel grote als kleine ondernemers hebben zich verenigd om bijzondere producten te maken: van koffiebranderij, vinylproducent en brouwerij tot medicijnen en chemische industrie. En het allermooiste: velen daarvan produceren niet alleen hun eigen product, maar ook restwarmte die ingezet zou kunnen worden voor de rest van het terrein.

De gemeente Haarlem heeft Waarderpolder in maart 2020 aangewezen als warmtekavel. Met een aanbestedingsprocedure kiest Haarlem op die manier de beste warmte-oplossing. Het goede nieuws is daarbij dat Waarderpolder een warmtenet krijgt. Geen gekke keus, de potentie is groot! Polderwarmte is minder blij met de vertraging, hogere kosten voor afnemers en beperkte innovatiemogelijkheden die een aanbestedingsprocedure met zich meebrengt. We hopen dan ook dat de oorspronkelijke planning van de gemeente om eind 2020 de aanbesteding uit te schrijven gehaald wordt. Polderwarmte heeft de haalbaarheid en betaalbaarheid afgelopen twee jaar namelijk al vrij ver uitgewerkt. We hopen snel aan de slag te gaan om dit prachtige terrein nog meer toekomstbestendig te maken. Historische ondernemingen met de energie van de toekomst.

Waarderpolder en Polderwarmte

Bronnen

Een deel van de bedrijven op Waarderpolder produceert ook warmte. Deze warmte wordt gekoeld, verdwijnt in de lucht of… is op te vangen in een warmtenet. Dat laatste is een stuk duurzamer. Door middel van een warmtenet kunnen bedrijven op een duurzame manier hun restwarmte kwijt en genieten omliggende bedrijven van verwarming en warm tapwater. Restwarmte is in grote getalen aanwezig op Waarderpolder. Polderwarmte heeft de uitkoppeling van deze restwarmte grotendeels in kaart gebracht en financieel, economisch en technisch uitgewerkt. Hieruit blijkt dat er genoeg restwarmte is voor alle bedrijven op Waarderpolder.

Distributie

Rondom de bedrijven die restwarmte produceren, leggen we zogenoemde kraaltjes van warmtenetten aan. Zo transporteren we de restwarmte van bedrijven naar de dichtstbijzijnde warmte-afnemers. Na het aanleggen van al deze ‘kraaltjes’, verbinden we op termijn alle kraaltjes aan elkaar. Op die manier kunnen we leveringszekerheid garanderen.

Aflevering

Veel bedrijven op Waarderpolder hebben duurzame ambities. En dat merken we. In de twee jaar dat we nu contact hebben met veel geïnteresseerden, zien we puur ondernemerschap, met oog voor duurzaamheid. Daar voelen we ons bij thuis. We hebben al met verschillende eigenaren aansluit- en leveringsovereenkomsten afgesloten en zullen daar komende jaren verder invulling aan geven. Want of wij de warmteleverancier nu worden of een andere partij, afspraak is afspraak en die komen wij na.

Vooruitblik

Polderwarmte kijkt uit naar de concessie van de gemeente Haarlem. En of we die nu winnen of niet, wij kunnen meteen aan de slag. De plannen en overeenkomsten liggen er. Nadat we alle warmtekraaltjes hebben aangelegd, verbinden we deze. Met de overige restwarmte kijken we naar de mogelijkheid om ook buiten Waarderpolder warmte te leveren, zoals de nabijgelegen woningbouw. Ook hebben we aangetoond dat er aquathermie mogelijk is uit De Spaarne. Met deze duurzame potentie wordt Waarderpolder, net als in de tijd van De Lichtfabriek, opnieuw een innovatieve energiehub.

Meer weten of aanmelden voor een aansluiting, laat het ons weten. We komen en blijven graag in contact.

Mail ons info@polderwarmte.nl of u kunt ons contactformulier invullen