Verkiezingen

De gemeenteraadsverkiezingen zijn geweest. De gekozen volksvertegenwoordigers hebben door de verkiezingen een mandaat van 4 jaar gekregen. De komende jaren vertegenwoordigen zij de kiezers, die de aangegeven standpunten hebben onderschreven door hun stem uit te brengen. De vrije keus als basis voor het maatschappelijk draagvlak voor het gemeentebestuur.

Vrije keus

Ook Polderwarmte gelooft in de kracht van de vrije keus, als basis voor het maatschappelijk draagvlak dat nodig is voor een succesvolle energietransitie. Eerder hadden inwoners de keuze tussen verschillende aanbieders van aardgas en elektriciteit. In de warmtransitie is een meer een fundamentele keuze te maken: welke energiebron kies je voor de verduurzaming van je bedrijf of je woning? Deze keuze blijkt maatwerk en is heel persoonlijk: de ene oplossing past beter bij een woning of bij iemands financiële mogelijkheden, dan een andere oplossing. Voor een succesvolle energietransitie is het nodig dat we alle oplossingen benutten, zodat iedereen ook een keuze kan maken die hem of haar het beste past.

Betaalbaar en ontzorgd

De keuze om aan te sluiten op een warmtenet is er een van. Het is een keuze die veel burgers kan ontzorgen en die in de praktijk ook betaalbaar is voor een grote doelgroep. Of een warmtenet behalve betaalbaar ook haalbaar is? Dat bepalen de burgers zelf. Door wel of niet te willen aansluiten. Een warmtenet kan namelijk alleen worden gerealiseerd als voldoende woningeigenaren en bedrijven voor deze oplossing willen kiezen. Zodat door dat draagvlak van de klanten, Polderwarmte mandaat heeft om de gemeentelijke duurzaamheidsopdracht te helpen realiseren.

Aanbod

De komende weken zal worden gewerkt aan het bestuursakkoord. De plannen voor de komende 4 jaar, per gemeente. Plannen voor verdere verduurzaming zullen zeker op de bestuurstafels komen, want gemeenten spelen een belangrijke rol in de energietransitie. Als Polderwarmte willen we heel graag onze kennis ter beschikking stellen aan de nieuwgekozen raad en wat onze rol is in de metropoolregio Amsterdam. Laten we samen kiezen voor een duurzame toekomst, waarin iedereen mee kan doen en laten we elkaar aansporen om de energietransitie de komende bestuursperiode te versnellen.