Verduurzamen bedrijventerrein driedubbel belangrijk

Polderwarmte levert een concrete bijdrage aan het terugdringen van het gebruik van fossiele energie. Dat doen we door het aanleggen van slimme groene warmtenetten in woongebieden en op bedrijventerreinen. Die verduurzaming op bedrijventerreinen is voor ons allemaal driedubbel belangrijk.`Slim groen Warmtenet

Op een: energie en warmte

In Nederland gebruiken we vooral aardgas voor het verwarmen van onze woningen, kantoren en voor het verwarmen van water voor in de keuken en badkamer. Alles bij elkaar is de vraag naar energie in dorpen, steden en industrieterreinen voor 70% een vraag naar warmte. Vervangen van aardgas voor verwarming door een duurzame verwarming is een hele grote stap om te verduurzamen, omdat een heel bedrijventerrein in een keer van het aardgas af kan.

Op twee: ontzien van elektriciteitsnet

Als een dorp of stad groeit – en onze bevolkingsaanwas is nu eenmaal een gegeven – is het belangrijk om ook werkgelegenheid in de nabijheid te hebben. Een groeiende woonkern veroorzaakt niet alleen een groeiende vraag naar energie door de woningen, maar ook een groeiende vraag naar energie door de bedrijven. Bedrijfspanden verbruiken elektriciteit voor verlichting en technische installaties en gas voor de verwarming. Juist die verwarming door gas gaat om grote hoeveelheden per bedrijfspand.
Een groot deel van het gebruik van energie door woningen wordt ingevuld door elektriciteit: de verlichting, keukenapparatuur, elektronica zoals de tv, laptops en mobieltjes en meer en meer het opladen van de elektrische auto. Daar komt nog bij dat de zonnepanelen op daken die elektriciteit leveren aan het elektriciteitsnet, het elektriciteitsnet belasten.
Als de verwarming door aardgas zou worden vervangen door een verwarming met een elektrische installatie zoals een warmtepomp zou dat een enorme toename betekenen voor de belasting van het elektriciteitsnet. En dan ontstaat een kip en ei probleem: een bedrijventerrein kan niet meer ontwikkelen, omdat er geen grootverbruikersaansluitingen meer mogelijk zijn en de groei van de werkgelegenheid die nodig is voor een gezonde ontwikkeling van dorp of stad stagneert. Een warmtenet is een belangrijke factor die maakt dat het anders kan. Groei van bedrijven kan hand in hand blijven gaan met de groei van dorp of stad.

Op drie: energie-efficiënt

Bedrijven gebruiken niet alleen energie. Ze produceren dat ook. Bij bedrijfsprocessen ontstaat namelijk vaak restwarmte. Op dit moment wordt die restwarmte vrijgegeven aan de buitenlucht: we laten de energie ongebruikt. Nog vervelender wordt het als die restwarmte eerst nog moet worden teruggekoeld voordat hij aan de buitenlucht mag worden vrijgelaten. Dan moet er namelijk nog extra energie worden gebruikt voor de koeling. Een warmtenet maakt het mogelijk die energie uit warmte te benutten voor verwarming. Zo gaan we duurzaam om met energie en wordt er niets verspild.

Al met al kan een warmtenet helpen om bedrijventerreinen duurzamer en efficiënter te maken door het leveren van betrouwbare en kosteneffectieve warmte en de groei van lokale werkgelegenheid mogelijk te maken.