Veelgestelde vragen

Het gebied: Zwanenburg en Boesingheliede

Op welk deel van Zwanenburg en Boesingheliede richt de interessepeiling voor aansluiting op het warmtenet zich?

In aanmerking komen alleen kleinzakelijke verbruikers met een aansluiting die kleiner of gelijk is aan 100 kWth. Grootzakelijke verbruikers en bewoners in het gebied kunnen uiteraard wel ook hun interesse voor een aansluiting aangeven maar komen nu niet in aanmerking voor het aanbod. De bedrijven die in aanmerking komen, hebben een brief hierover van ons ontvangen.

Wat als mijn pand of bedrijf niet is benaderd door Polderwarmte?

Het is in praktijk moeilijk om 100% zeker te zijn dat alle adressen ook in onze systemen staan en dat u daardoor niet benaderd bent door ons. Of wellicht is onze brief en krant niet bij u aangekomen.

Heeft u geen brief ontvangen, maar vermoedt u dat uw pand wel in het aansluitgebied valt? Neem dan contact met ons op door een mail te sturen naar info@polderwarmte.nl

Mijn pand of bedrijf ligt in Halfweg. Kan ik ook meedoen?

Waarschijnlijk wel. De campagne richt zich daar nu niet op, maar we nemen uw wens graag mee in de interessepeiling en onderzoeken voor u de mogelijkheden. Dus meldt u zich alstublieft bij ons aan door het contactformulier in te vullen of door een mail te sturen naar info@polderwarmte.nl.

Hoe kijkt gemeente Haarlemmermeer aan tegen dit initiatief?

De gemeente heeft de Warmtevisie Haarlemmermeer ontwikkeld en geeft daarmee richting aan nieuwe manieren van verwarmen. Deze ligt tot en met 21 juni ter inzage. Het is uiteindelijk aan de gebouweigenaren om een keuze te maken voor een duurzame warmteoplossing (dus zonder aardgas). Over de campagne in Zwanenburg en Boesingheliede om interesse te peilen bij toekomstige afnemers van het warmtenet, heeft de gemeente op haar eigen website een veel gestelde vragen pagina ingericht.

De interessepeiling

Waarom is het nu belangrijk om mijn interesse te laten blijken voor het warmtenet?

Het warmtenet kan alleen worden ontwikkelt als er voldoende bedrijven geïnteresseerd zijn in een aansluiting.

Hoe kan ik mijn interesse kenbaar maken?

U kunt uw interesse kenbaar maken op deze website, klik hier om naar “Het aanbod en aanmelden” te gaan en meldt u zich vervolgens aan. Of maak een afspraak met het team van Polderwarmte via 023 556 31 25.

Tot wanneer kan ik mijn interesse laten blijken?

Tot eind 2022 kunt u zich melden

Wat gebeurt er eind 2022?

Dan maken we opnieuw de balans op. Als voldoende bedrijven hun interesse hebben getoond voor een warmtenet aansluiting en het aanbod hebben geaccepteerd gaan we naar de volgende fase: de realisatie.

Hoe blijf ik op de hoogte van de voortgang?

De laatste informatie vindt u op onze site. Ook kunt u ons volgen op Facebook, LinkedIn en Twitter.

Over het warmtenet van Polderwarmte

Is groene warmte duurder dan gas?

Nee, de kosten zijn vergelijkbaar en in de meeste gevallen zelfs lager omdat er op groene warmte geen energiebelasting wordt geheven door de overheid. De energiebelasting op aardgas daarentegen blijft stijgen. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) bepaalt jaarlijks wat de maximale prijzen en eventuele stijging/daling van de tarieven wordt. Daar moet elk warmtebedrijf zich aan houden. Net als voor aardgas geldt voor groene warmte dat hoe minder u stookt, hoe meer u bespaart. Wij informeren u hier graag verder over

Moet ik extra gaan isoleren?

Isoleren is altijd een goed idee om energie (en dus kosten) te besparen. Die keuze is aan u. Voor de aansluiting op het warmtenet hoeft u niet extra te isoleren om het toch comfortabel warm te krijgen in uw pand.

Van welke warmtebronnen wordt gebruik gemaakt?

Het warmtenet van Polderwarmte gaat gebruik maken van groene en duurzame vormen van energie, restwarmte, collectieve zonnewarmte, duurzame, lokale biogrondstof, aardwarmte en warmte uit oppervlaktewater.

Hoe zit het met de inzet van biogrondstof?

Biogrondstof is energie uit biomassa, wat voor ons betekent dat we vooral werken met houtige reststromen uit groenbeheer en landschapsonderhoud.

Wat is een warmtenet?

Een warmtenet is een netwerk onder de grond van zeer goed geïsoleerde leidingen gevuld met water dat door een of meerdere warmtebronnen verwarmd wordt en ergens zijn warmte aflevert. De duurzame warmte wordt in uw buurt geproduceerd door ons en gedistribueerd zodat uw pand verwarmd kan worden en er ook warm water uit de (douche)kraan komt.

Hoezo is het warmtenet slim?

Een slim groen warmtenet is een open warmtenet, wat betekent dat er verschillende bronnen aangesloten worden. Voorbeelden van duurzame warmtebronnen zijn restwarmte, geothermie, wind en zonne-energie, biogrondstoffen, waterstof of energie uit water.

Het slimste aspect zit in het besturingssysteem. De netbesturing bestaat uit communicerende meters.  Het warmtenet leert van het verbruik en voorspelt wanneer er meer vraag naar warmte is. In de voorspelling wordt ook gekeken naar de weersverwachtingen. Met deze informatie wordt er constant gestuurd op een optimale energiemix om de CO2-besparing te maximaliseren. Het systeem volgt daarnaast de actuele warmtevraag, zo wekken we geen warmte op die we niet gebruiken. Tenslotte is het goed te weten dat het systeem zelf een warmtebuffer is, een batterij voor warmte, dit is ook slim.

Hoezo is het warmtenet groen?

Voor het verwarmen van het water gebruiken we een optimale mix van enkel duurzame energiebronnen, zoals collectieve zonnewarmte, restwarmte, warmte uit opppervlaktewater, duurzame lokale biogrondstoffen en aardwarmte. Welke bronnen we gebruiken hangt af van de beschikbaarheid bij u in de buurt. Kijk voor meer uitleg over de bronnen bij het onderdeel Welke energiebronnen gebruikt het slim goen warmtenet?.

Polderwarmte is bovendien een warm voorstander van echt groen, van klimaatplantsoenen. Met een klimaatplantsoen creëer je meer groen in de gemeente en dat betekent meer CO₂-opname, meer fijnstof-afvang, betere afwatering bij steeds heviger wordende regenval en meer biodiversiteit. Stedelijk groen verhoogt daarnaast het woongenot in de nabije omgeving. Het snoeimateriaal van de klimaatplantsoenen kan benut worden voor het opwekken van warmte. Het is ons streven om zo veel mogelijk terreinen, die vaak meerdere jaren braak liggen, om te zetten in klimaatplantsoenen.

Wanneer hebben we warmte nodig?

De meeste mensen douchen en zetten de verwarming aan als ze thuis zijn van werk en school, dus in de ochtend en avond. Dat is de grootste gebruikspiek in het warmtenet. Helaas geeft de zon dan weinig energie af. En waaien doet het ook niet altijd. In de winter hebben we een grotere warmtevraag dan in de zomer wanneer de zon de meeste warmte afgeeft. Kantoren hebben juist overdag warmte nodig en hotels eigenlijk het hele jaar door de hele dag. Ideaal is een mix van energiebronnen om iedereen op het gewenste moment van warmte te kunnen voorzien, en dit is ook ons doel. De basiswarmte kan bijvoorbeeld aardwarmte zijn, of liever nog restwarmte. Restwarmte is niet altijd beschikbaar, zoals in het weekend of met Kerst als de fabrieken dicht zijn. Om de pieken op te vangen gebruiken we warmte-opslag en bio-energie.

Welke energiebronnen gebruikt het warmtenet?

Wat is een hybride energie installatie?

Een hybride energie installatie combineert verschillende warmtebronnen, zoals zonnewarmte, warmte uit lokale bio-grondstoffen en warmtepompen. In de lopende projecten van Polderwarmte worden hybride installaties ingezet als back-up of bij onverwachte piekvraag. Met de stroom van de zonnepanelen op de hybride installatie wekken we met een warmtepomp warmte op. Als de zon minder fel schijnt, zoals in de wintermaanden, maken we gebruik van groene stroom. In de zomer is er veel zon en minder vraag naar warmte. De energie installatie draait dan, om te voorzien in warm water, volledig op duurzame stroom van eigen zonnepanelen; in de toekomst mogelijk aangevuld met aardwarmte. In de winter levert de inzet van lokale, gecertificeerde bio-grondstoffen extra warmte, naast de grote warmtepompen.

De hybride energie installatie is niet te verwarren met de grote biomassa centrales waarmee elektriciteit wordt opgewekt. We maken dus ook zeker geen gebruik van geimporteerde pellets.

Stinkt het in (de buurt van) een hybride energie installatie?

Nee warmte uit de zon, warmtepompen en onze houtige biogrondstoffen stinken niet. Het resthout is droog en schoon en het wordt niet bewerkt in de installatie. Er ligt voor maximaal 3 dagen (een weekend) voorraad in de hybride installatie, dus het kan niet gaan rotten. Het hout wordt binnen opgeslagen, en als je naast het lossen van de vrachtwagens staat, ruikt het een beetje naar bos.

Ook bij het opwekken van de warmte komt geen geur vrij. Bij zonne energie en warmtepomp is sowieso geen sprake van geur en  ook bij biogrondstoffen komen geen stinkende stoffen bij vrij. De verbranding van biogrondstoffen is optimaal (volledige verbranding) en de rook gaat na ketel  door een grote filter waarin stoffen als stikstof en zwavel eruit gehaald worden. Wat je uit de schoorsteen ziet komen is waterdamp en dit ruikt nergens naar.

Wat komt er uit jullie schoorsteen?

De witte rook die je ziet is in hoofdzaak waterdamp. De uitstoot van de hybride energie installatie is schoon en voldoet aan alle Nederlandse gezondheids- en veiligheidsregels, deze behoren bij de strengste ter wereld. De fijnstof die nu vrijkomt uit de huidige cv-ketels en bij het koken op gas in de aangesloten woningen verdwijnt uit de woonwijk en komt in mindere mate vrij bij de hybride installatie op het bedrijventerrein. Een hybride installatie die maximaal draait en warmte levert voor maximaal 7.000 woningen stoot ongeveer net zoveel fijnstof uit als 3 open haarden doen.

Hoeveel last hebben we van het verkeer van de hybride energie installatie?

Een hybride installatie krijgt minder vrachtwagens langs dan een supermarkt! Het maximaal aantal transportbewegingen komt voor als het in een weekend -10 graden wordt. Dan zijn er op de vrijdag ervoor 8 vrachtwagens biogrondstoffen nodig voor de voorraad. Zo hoeft er niet in het weekend of buiten kantoortijden geleverd te worden.

Wat bedoelen jullie met bio-energie?

Bio-energie is energie uit biogrondstoffen, wat voor ons betekent dat we  werken met gecertificeerde lokale houtige reststromen uit groenbeheer en landschapsonderhoud binnen straal van 150 kilometer.

Voor een deel van de warmte die wij opwekken in de hybride energie installatie, gebruiken wij  gecertificeerde lokale houtige biogrondstoffen. Dit bestaat uit houtige restproducten uit de houtoogst en knip- en snoeimateriaal uit tuinen en parken en langs (spoor)wegen en water.
Voor het overige deel gebruiken we wat overblijft als er hout geoogst wordt door terreinbeheerders. Het beste hout gaat naar de productie van planken en voor het maken van andere houten producten. Wat overblijft is tak- en top-hout wat nergens voor gebruikt kan worden. Dit wordt kleingemaakt en voor een deel gebruikt als biogrondstoffen, het andere deel blijft achter in het bos. Polderwarmte zorgt er voor dat de gebruikte biogrondstoffen zijn gecertificeerd door Better Biomass, erkend door de Europese Commissie als vrijwillig schema om naleving van de verplichte duurzaamheidscriteria voor biobrandstoffen aan te tonen.

Voor meer informatie over Bio-energie kunt u ook onze blogs lezen over Biomassa en Biowarmte

Is het ook een opslag?

Ja, er wordt gebruik gemaakt van een voorraad voor twee á drie dagen. De aanwezige biogrondstof wordt binnen bij de installatie bewaard en niet bewerkt, alleen naar de ketels vervoerd.

Waar komt jullie biogrondstof vandaan?

Al onze biogrondstoffen komen uit de regio. Hoe lokaler, hoe beter. Hiervoor hebben we contracten met lokale beheerders van bossen en parken die bij hun regulier onderhoud tak- en top-hout over houden. Daar hoort ook snoeiafval uit tuinen en de openbare ruimte bij. Dit blijkt meer te zijn dan ook wij dachten! Onze houtige biogrondstoffen, gecertificeerd door Better Biomass, komen uit een straal van 150 kilometer.

Zijn er genoeg biogrondstoffen beschikbaar?

Op dit moment zijn er nog genoeg biogrondstoffen die wij gebruiken beschikbaar in Nederland. Momenteel wordt zelfs nog een deel naar Duitsland geëxporteerd, waar dit ook ingezet wordt voor bio-energie. Ook zijn er nog veel biogrondstoffen die nu vaak in open veld verbrand worden in de landbouw en landschapsbeheer; dat willen wij verminderen en ervoor zorgen dat dan in ieder geval de daarbij vrijkomende warmte benut wordt en vrijkomende stoffen gefilterd worden. Als we verder zijn met de ontwikkeling van het slimme groene warmtenet, zullen wij steeds minder van biogrondstoffen afhankelijk zijn en zijn er andere hernieuwbare bronnen die voor de warmte zorgen.

Kunnen jullie ook restwarmte gebruiken?

Ja, dat vinden we zelfs de meest logische vorm van warmte om te gebruiken. Industrie en datacenters hebben veel warmte over waar wij weer huizen en kantoren mee kunnen verwarmen.

Fabrieken en andere bedrijven hebben hoge temperaturen nodig om hun producten te maken. Deze industriële warmte wordt nu vaak geloosd met koelwater of in de lucht uitgestoten. Op ons warmtenet kunnen we deze warmte inkoppelen en gebruiken voor de verwarming van winkels, openbare gebouwen en kantoren.

Er komen steeds meer datacenters in Nederland en de servers daarvan produceren aldoor veel warmte die ze zelf kwijt moeten. Ook dat is een bruikbare bron voor het slimme groene warmtenet. Want als wij hun warmte opnemen, koelen we het datacenter.

Wat is de aardwarmte die jullie willen gebruiken?

Aardwarmte is warmte die gewonnen wordt uit de bodem van de aarde. Dit kan op enkele tientallen meters diepte zijn, dat heet bodemwarmte. Ga je dieper, tussen de vijfhonderd meter en 3 kilometer, dan heet het aardwarmte (ook geothermie genoemd). Ga je nog dieper boren dan heet het ultra-diepe-aardwarmte. Voor het warmtenet heeft Polderwarmte een opsporringsvergunning aangevraagd voor aardwarmte in deze regio. Dit is warm genoeg voor het net en een veilige techniek en biedt een constante bron aan warmte. Voorwaarde voor benutting van aardwarmte is een operationeel warmtenet.

Wat doen jullie nu met waterstof?

De technieken om waterstof te maken en op te slaan zijn nog volop in ontwikkeling. Polderwarmte onderzoekt actief de mogelijkheden. Op dit moment is er niet genoeg waterstof beschikbaar voor het verwarmen van een warmtenet. Waterstof is een drager van energie, die energie moeten we er eerst zelf insteken. Veel bedrijven zijn druk om deze technologie te verbeteren zodat waterstof op grote schaal ingezet kan worden. Als het zover is, en het kan ingezet worden als warmtebron op het warmtenet, dan kan het ingekoppeld worden.

Zijn wind- en zonne-energie ook een mogelijkheid?

Ook met de energie uit windmolen of zonnecellen kan warmte gemaakt worden! Zeker als het elektriciteitsnet de elektrische stroom niet kan verwerken is het ook een mogelijkheid om daar warmte van te maken. Deze warmte kunnen we gedeeltelijk opslaan in de warmtebuffer, de batterij van het warmtenet, en gebruiken wanneer deze nodig is. Nadeel van alleen zonne-energie is wel dat we warmte nodig hebben als de zon niet schijnt, namelijk ’s nachts en in de winter.

Is er ook warmte uit water te winnen?

Ja, warmte is ook te winnen uit water, er is namelijk (bijna) altijd een temperatuurverschil tussen het water en de omgeving. Verschillende vormen van energie uit water (Thermie uit Oppervlaktewater (TED), Afvalwater (TEA) of Drinkwater (TEO)). Ook deze technologie is volop in ontwikkeling en als het ingezet kan worden voor warmtevoorziening dan kan dat ook op een slim groen warmtenet.

En warmte uit asfalt?

Een andere nieuwe toepassing is het winnen van warmte uit asfalt. Asfalt wordt warm als de zon erop schijnt en deze warmte kan gewonnen worden. Alleen hebben we die warmte niet nodig als de zon schijnt, maar pas als het donker en koud wordt, dan willen we ons huis verwarmen.

Hoe verwarmt het warmtenet bedrijven en woningen?

Moet ik aansluiten op het warmtenet?

Nee, wat ons betreft is aansluiting op het slim groen warmtenet een keuze. Als wij een wijknet in uw buurt aanleggen, dan krijgt u de keuze om aan te sluiten op het warmtenet. Als u besluit mee te doen, leggen we de warmte aan tot achter de voordeur. U kunt uw bestaande verwarmingsinstallatie aansluiten op de afleverset, dit kan met o.a. vloerverwarming, bestaande radiatoren en vectorradiatoren.

Hoe zeker is de levering van warmte?

Warmte is een basisbehoefte en u als afnemer wordt beschermd door de Warmtewet. Die stelt strenge eisen aan ons warmtenet en ziet toe op de levering van die warmte. Als er een storing is, zijn wij verplicht die op zeer korte termijn op te lossen.

Wat kost aansluiting op het warmtenet?

De verbruikskosten zijn ook in de warmtewet gereguleerd, de prijs van warmte uit een warmtenet mag nooit hoger zijn dan de gemiddelde gasprijs. Als de gasprijs hard stijgt, laten we de koppeling los, positief dus voor gebruikers van het warmtenet. Eenmalig zal ook betaald moeten worden voor de warmte aansluiting.

Heb ik met een aansluiting op het warmtenet ook warme water (tapwater)?

Ja, in de afleverset die meestal geplaatst wordt op de plek waar zich nu de gasketel of de gasmeter bevindt, zit ook een warmtewisselaar die de warmte overdraagt aan uw tapwater. Het tapwater loopt daarlangs en komt nooit in contact met ander water; het zijn gescheiden watercircuits. Het water wordt regulier verwarmd tot 65 graden om mee te douchen en te koken. Voor grote zakelijke aansluitingen (> 100 kWth) is het ook mogelijk om warm tapwater te leveren.

Wij willen nu al jullie warmte, kan dat?

Ja, dat kan als u genoeg afnemers in de buurt hebt, of uw bedrijf of school groot genoeg is. Dan kunnen we een tijdelijke warmte-opwekker installeren. Voor individuele aansluitingen kan dit niet, dan moet u wachten tot we in de buurt zijn met ons netwerk.

Apparatuur

Waar in het pand komt de warmteset?

Wij plaatsen de warmteset in principe op de plek waar nu de CV ketel is gesitueerd.

Ik heb vloerverwarming, kan ik deze blijven gebruiken?

U kunt uw bestaande verwarming aansluiten op de warmteset die geleverd wordt bij de aansluiting op het warmtenet, dit kan met o.a. vloerverwarming, bestaande radiatoren en vectorradiatoren.

Heb ik andere radiatoren nodig voor het warmtenet?

U kunt uw bestaande verwarming aansluiten op de warmteset die geleverd wordt bij de aansluiting op het warmtenet, dit kan met o.a. vloerverwarming, bestaande radiatoren en vectorradiatoren.

Is de warmteset van mij als mijn pand straks is aangesloten?

Nee, de warmteset blijft in eigendom van Polderwarmte. Wij zorgen ook voor onderhoud, lossen eventuele storingen op en indien nodig vervangt Polderwarmte de set, zonder extra kosten voor u.

Wat gebeurt er als de warmteset kapot gaat?

Als de warmteset kapot gaat dan wordt deze onmiddellijk en kosteloos door Polderwarmte gerepareerd of indien nodig, vervangen .

Huurders en het warmtenet

Ik huur mijn bedrijfspand, kom ik in aanmerking voor een aansluiting?

Ja, ook huurpanden kunnen, in overleg met de eigenaar, worden aangesloten op het warmtenet.

Kosten

Welke kosten moet ik betalen voor een aansluiting op het warmtenet van Polderwarmte?

U betaalt de eenmalige aansluitkosten en de maandelijks verbruikskosten voor de verbruikte warmte.  Op de pagina “Het aanbod en aanmelden” leest u hier meer over.

Staan de kosten voor aansluiting op het warmtenet vast of wordt het minder als meer mensen meedoen?

De kosten zijn bepaald. We zijn tot een mooi aanbod gekomen, zeker in vergelijking tot de huidige gasprijzen

Wat zijn de onderhoudskosten van de warmteset?

Er zijn geen aparte onderhoudskosten.

Hoe ziet mijn energierekening er uit als ik gebruik maak van warmtenet?

Dat hangt van het energieverbruik en van de specifieke situatie van uw pand. Wij maken graag een berekening voor uw pand. Gebruikelijk is om de warmte net zoals u dat nu gewend bent, middels voorschotten te factureren en jaarlijks te meten en af te rekenen. In de meeste gevallen bent u goedkoper uit dan bij aardgas of all electric oplossingen.

Wanneer betaal ik de kosten van de aansluiting op het warmtenet?

U betaalt pas zodra u bent aangesloten op het warmtenet en de warmte daadwerkelijk door Polderwarmte geleverd wordt.

Mijn pand staat niet direct aan de openbare weg, moet ik dan extra kosten betalen?

Nee, u betaalt tijdens deze campagne geen extra kosten. Doordat de vraagbundeling wordt gevoerd op basis van collectief inschrijven is de prijs voor alle bedrijfsaansluitingen gelijk. U hoeft daarom geen aparte aanlegkosten per meter te betalen.

Wat doe ik als mijn bedrijf gaat verhuizen en mijn aansluiting op het warmtenet is nog niet gerealiseerd?

Dan kan de nieuwe eigenaar/huurder van het pand de warmtenet aansluiting overnemen.

Wat zijn de aansluitkosten als ik mijn pand later wil aansluiten op het warmtenet?

Als u later wilt aansluiten, dan kunt u niet meer profiteren van de collectieve ontwikkeling en dient er speciaal naar uw pand een aansluiting te worden gemaakt. De aanlegkosten zijn dan aanzienlijk hoger, min. €12.000 voor Zwanenburg en min. €15.000 voor Boesingheliede.

Planning en ontwikkeling warmtenet

Wanneer wordt het warmtenet ontwikkeld?

Vanaf het najaar van dit jaar gaan de voorbereidingen van start voor de aanleg wanneer voldoende mensen het aanbod geaccepteerd hebben. De globale planning is dat de aanleg en de levering in 2023 van start gaan. In de tussentijd houden wij u goed op de hoogte. U betaalt pas zodra uw bedrijfspand wordt aangesloten op het warmtenet en daadwerkelijk warmte gaat ontvangen.

Door welke omstandigheden zou de planning kunnen wijzigen?

De planning is te allen tijde afhankelijk van externe omstandigheden die ervoor kunnen zorgen dat er vertraging wordt opgelopen. Hier kunnen verschillende oorzaken aan ten grondslag liggen, zoals bijvoorbeeld extreme weersomstandigheden. Als de planning vertraging oploopt, zien wij erop toe dat dit wordt gecommuniceerd naar de eigenaren via een digitale nieuwsbrief.

Hoe wordt de planning voor de aansluiting van mijn pand gecommuniceerd?

Als er een exacte planning bekend is, dan communiceren wij dat via een digitale nieuwsbrief en publiceren wij deze op onze website.

Wanneer gaat de ontwikkeling van het warmtenet plaatsvinden?

Als er voldoende eigenaren in Zwanenburg en Boesingheliede interesse hebben geuit, dan zal de ontwikkeling van het warmtenet van start gaan.

Mijn bedrijf ligt niet op de begane grond, hoe wordt ik aangesloten?

Het uitgangspunt is de warmteset in principe te plaatsen op de plek waar nu de CV ketel is gesitueerd; in de meeste gevallen kan dat ook als dat niet op de begane grond is.

Over Polderwarmte

Wie is Polderwarmte?

Polderwarmte is een organisatie die als droom heeft om bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen. Dat wil zeggen, van het gas af en gebruik maken van duurzame warmtebronnen. Wij zijn partner van Energie voor Elkaar, een organisatie die de energietransitie in Nederland wil leiden én versnellen. Zij bouwt in Nederland het grootste portfolio van slimme, groene warmtenetten die gevoed worden door duurzame warmtebronnen.

Hoe kom ik als pers in contact met jullie?

U kunt ons elke werkdag bereiken via 023 556 31 25 en info@polderwarmte.nl.

Overig

Wat doet Polderwarmte m.b.t. het coronavirus?

We houden ons aan de richtlijnen van het RIVM. Zodra de situatie verandert, passen wij ons aan conform eventuele nieuwe richtlijnen.