Veel onontdekte warmtepotentie in gemeenten

Het regionale warmtebedrijf Polderwarmte ziet nog veel potentie voor gemeenten in de warmtetransitie. Nu de (concept) Transitievisie Warmte in veel gemeenten zijn gepresenteerd, is het tijd voor de volgende stap. Mireille Bedeschi, Commercieel Manager Polderwarmte: “Gemeenten hebben een mooie inventarisatie gedaan van de warmtebronnen, maar er is vaak nog zo veel meer mogelijk. Vooral op het gebied van duurzame warmtenetten, verwacht ik veel mooie ontwikkelingen in Nederland en zeker ook hier Haarlemmermeer en omgeving.”

Duurzaam Verwarmd op 28, 29 en 30 september

Het succes van de beurs DuurzaamVerwarmd in de Expo in Vijfhuizen onderschrijft die ontwikkeling en ook in het Warmtenettrendrapport 2021, kunnen we lezen dat in 2050 zeker de helft van de gebouwde omgeving zal zijn aangesloten op een warmtenet, terwijl dat nu nog slechts zo’n 5% is. “Nederland bevindt zich in een heuse overgangsfase van het gas naar elektriciteit en dit biedt zowel kansen als uitdagingen” staat te lezen op de site van de beurs. Windmolens en zonnepanelen zijn bij iedereen bekend, maar de warmtetransitie vraagt ook om alternatieven. Bedeschi: “Overstappen op individuele, elektrische oplossingen is goed, maar niet haalbaar voor ieder bedrijf en huishouden vanwege de beperkte elektriciteitscapaciteit op veel plekken in Nederland. Daarom werken we met Polderwarmte aan slimme groene warmtenetten met lokale duurzame warmtebronnen; collectieve betaalbare oplossingen waarmee we veel zorgen uit handen nemen. Fossielvrije ruimteverwarming en -koeling is ook onze missie. Daar werken we hard aan en vertellen we graag over hier op de beurs.”

Mix van lokale, duurzame warmtebronnen

In de Metropool Regio Amsterdam (MRA) heeft iedere gemeente andere lokale, duurzame warmtebronnen geïdentificeerd, vaak met de melding erbij dat de mogelijkheden beperkt zijn. Ondernemers zien echter veel meer kansen, mooi dus dat er steeds meer samenwerkingen ontstaan. Bedeschi: “Wij maken vaart met het ontwikkelen van warmtebronnen. Voor aardwarmte, heeft Polderwarmte samen met andere mooie partners een opsporingsvergunning aangevraagd en hebben we ons aangesloten bij het regionale samenwerkingsverband ‘Versnelling Aardwarmte MRA’. Voor restwarmte hebben we met verschillende lokale afvalwaterzuiveringsinstallaties en datacenters de mogelijkheden uitgewerkt.” Veel restwarmte wordt nu helaas nog steeds geloosd. Dat zal hopelijk spoedig tot het verleden behoren, omdat nu overal samenwerkingsverbanden ontstaan die ervoor zorgen dat de warmte ‘uitgekoppeld’ wordt en geleverd kan worden aan bedrijventerreinen en huishoudens in de buurt. Ook voor warmte uit oppervlaktewater zijn de mogelijkheden hier in de regio legio volgens provincies en hoogheemraadschappen. Bedeschi: “Dit zijn lokale warmte-oplossingen die vaak onderbelicht blijven in de transitieplannen. Maar de kansen zijn er en wij grijpen die met beide handen aan.

 Polderwarmte is trotse partner van Energie voor Elkaar.

Energie voor Elkaar versnelt in Nederland de energietransitie door het ontwikkelen, realiseren en exploiteren van Slimme Groene Warmtenetten. Bezoek ons op onze gezamenlijke stand R6.2 voor een goed gesprek èn kom luisteren naar de kennissessie van Rik Timmermans op donderdag 30 september van 15:15 – 15:35: Van aardgas naar een warmtenetaansluiting. Wat betekent de aanleg van een warmtenet voor uw pand, een wijk, bedrijventerrein of een gemeente? We nemen u mee in keuzes die opduiken bij de realisatie van duurzame warmtenetten, wie – met wie – legt het warmtenet aan, wat zijn de kosten/baten en wat is de impact op de openbare ruimte.