Uitdaging of onmogelijke opgave?

Het verduurzamen van de bebouwde omgeving: de Nederlandse woningvoorraad. Is dat nu een uitdaging of staan we voor een onmogelijke opgave. Belangrijke partij hierbij zijn de woningcorporaties die 30% van de Nederlandse woningen bezitten. Een belangrijke speler dus om de energietransitie te kunnen versnellen. De vraag waar zij voor staan is: HOE dan?

We hebben met onze warmtenetten een simpel maar o zo helder concept. 70% van de energievraag in de bebouwde omgeving is een vraag naar warmte. Die wordt nu nog voor het overgrote deel ingevuld met gas. Vervang de bron (gas) door een duurzame bron en voilà: “one giant leap for mankind”.

Bovenop dit goede nieuws komt het kostenplaatje. Want, om aan te kunnen sluiten op een warmtenet, zijn geen onmogelijke grote investeringen nodig. En daardoor blijft er geld over om ook aan de andere opdracht te voldoen: bouwen van betaalbare goede woningen voor starters en voor de laagste inkomensgroepen. Er zijn legio voorbeelden van plekken waar de keuze voor een aansluiting op een slim groen warmtenet door een woningcorporatie heeft geleid tot woningen die aardgasvrij zijn en bovendien tot de verdere ontwikkeling van dat slim groen warmtenet, zodat ook andere woningen konden worden aangesloten. Een echte startmotorfunctie dus.
En natuurlijk, zoals in een echte transitie ontstaan er obstakels om te overwinnen. Zoals bijvoorbeeld de Hoge raad, die aangeeft dat er regels zijn van kosten die in de huur of in de servicekosten horen. En ja: dat geeft complicaties bij de opdracht om duurzame sociale woningen te moeten bouwen. En toch. Het kan. Ervaren waar en hoe dat is gelukt? We brengen u graag in contact met een collega woningcorporatie om door uitwisseling van kennis en ervaring de energietransitie te versnellen.

De energietransitie is de grootste uitdaging van deze tijd. Wij zijn al gestart en onderweg leren we van elkaar. Stap voor stap ontwikkelen we ons om klaar te zijn voor onze duurzame toekomst. Het zijn small steps, maar het einddoel is de “giant leap” die Neil Armstrong noemde bij zijn maanwandeling.