Schroom voor stroom

Nederland wordt steeds duurzamer en samen werken we naar een aardgasvij, duurzaam Nederland. Elektriciteit speelt daarbij een steeds grotere rol. Denk bijvoorbeeld aan elektrisch vervoer, geëlektrificeerde industriële processen, internetverkeer en warmtepompen. TNO noemt deze voorbeelden in hun whitepaper ‘Scenario’s voor klimaatneutraal energiesysteem’.  Hierin stellen zij dat elektriciteit twee tot drie keer belangrijker zal worden in de toekomst om de aardgasvrije doelstellingen te behalen. Polderwarmte waardeert (particuliere) duurzame initiatieven en onderstreept daarbij dat elektriciteit slechts een geringe rol kan spelen in warmte. Een realistische blik leert ons dat het elektriciteitsnet dit simpelweg niet aankan. Een Slim Groen Warmtenet biedt hier een duurzaam alternatief.

Nadelen elektriciteit voor warmte
In heel Nederland, en in omgeving Haarlemmermeer bij uitstek, is het elektriciteitsnet op dit moment overbelast. Op dit moment zit er zelfs een stop op de bouw van datacenters in gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer om het elektriciteitsnet niet verder uit te putten. Verdeelstations vragen om ruimte en deze ruimte is schaars. Om duurzame elektriciteit te krijgen, is ook veel ruimte nodig. Zonne- en windparken moeten vaak op zee geplaatst worden. Deze ruimte is schaars, dus moeten we elektriciteit enkel gebruiken waar dit onmisbaar is. Warmte uit een Slim Groen Warmtenet verduurzaamt de energievraag met grote stappen en vraagt geen verzwaring van het elektriciteitsnet.

Andere warmtebronnen
Een Slim Groen Warmtenet verwarmt bestaande en nieuwe woningen, kantoren, winkels en andere gebouwen. Hiervoor maken we gebruik van duurzame warmtebronnen, zoals restwarmte, aardwarmte en duurzame, lokale biomassa. Ook maken we gebruik van zonnepanelen in de buurt! In zonnige zomers komt het voor dat zonnepanelen geen elektriciteit meer opwekken omdat er meer warmteaanbod dan -vraag is in de wijk of gemeente. Met een aansluiting op een Slim Groen Warmtenet ligt uw zonnecollector er niet voor niets, want u kunt in dat geval warmte leveren aan het warmtenet. Zo doucht u bijvoorbeeld met door de zon opgewarmd water. Met een realistische blik kijken we naar een duurzame toekomst. Kijkt u met ons mee?