Reactie op Manifest Warmtecoalitie

In aanloop naar de Warmtewet 2.0 is er een manifest geschreven vanuit 35 betrokken organisaties en bedrijven. Hierin wordt een oproep gedaan naar een realistisch warmtenet met keuzevrijheid en marktwerking, 2 zaken die wij bij Polderwarmte bij uitstek benadrukken. We zijn het dan ook grotendeels eens met het manifest, dat richting wil geven aan de nieuwe Warmtewet. De nieuwe warmtewet schiet volgens hen op drie punten tekort: betaalbaarheid, bewonersparticipatie in een open net en de rol van publieke netwerkbedrijven. Ook in het artikel van Trouw worden deze punten van het manifest besproken.

Door marktwerking zal uiteindelijk de beste partij met het gunstige aanbod warmte gaan leveren. Dat stimuleert warmtebedrijven te innoveren en realistische prijzen te vragen waarmee het bedrijf niet failliet gaat en de afnemers niet meer dan nu betalen. Polderwarmte is groot voorstander van deze marktwerking.

Zeggenschap en bewonersparticipatie in een open net, is de tweede pijler van het manifest. Polderwarmte interpreteert een open net als een warmtenet waarin verschillende duurzame warmtebronnen zijn aangesloten, te beginnen met enkele kraaltjes (kleine buurtwarmtenetten) om deze vervolgens aan elkaar te verbinden. Hoe meer bronnen je toevoegt, hoe meer keuze bewoners hebben, welke warmtebron zij willen benutten. We houden nauwlettend de innovaties in de gaten om deze zo snel en goed mogelijk in ons warmtenet te koppelen en zijn zelf al actief met de inkoppeling van restwarmtebronnen, warmte uit oppervlaktewater en zonne-energie.

Een warmtenet waarbij productie en distributie gescheiden bedrijven zijn en in sommige gevallen zelfs ook het leveringsbedrijf zelfstandig is, is nu nog niet haalbaar. Ook bij gas en elektra is de liberalisering pas 15 jaar geleden doorgevoerd, toen de energiemarkt en de voorzieningen in Nederland als ‘volwassen’ werden beschouwd. Zeker in de beginfase is het belangrijk dat een warmtenet integraal bestuurd wordt, zonder dat er sprake is van een apart netwerkbedrijf, zoals verschillende voorbeelden in Nederland laten zien. Een rol voor publieke netwerkbedrijven zal voor zowel afnemer, warmtebedrijf als netwerkbedrijf naar onze mening, pas interessant worden bij een volwassen warmtenet met een groot aantal afnemers.