Polderwarmte mag warmtenet Waarderpolder ontwikkelen (persbericht)

Polderwarmte mag voor de Waarderpolder een warmtenet ontwikkelen en gaan exploiteren. Het doel is dat in 2040 minimaal 80% van de daar gevestigde bedrijven op dit duurzame warmtenet is aangesloten. Na het doorlopen van de officiële aanbestedingsprocedure die door de gemeente Haarlem en de Industriekring Haarlem in het voorjaar van 2022 is uitgeschreven, is de keuze gevallen op het consortium onder leiding van Polderwarmte.

Mireille Bedeschi van Polderwarmte: “We zijn we er buitengewoon trots op dat ons deze mooie opdracht wordt toevertrouwd. We zullen ondernemers op Waarderpolder een aantrekkelijk aanbod doen voor een aansluiting op het warmtenet. Dat maakt het voor ondernemers haalbaar wordt om een nog grotere stap naar verduurzaming te zetten. Sinds 2018 zijn we al in de Waarderpolder actief, hebben we contacten gelegd en kansen voor het warmtenet gezien. De gesprekken met ondernemers waren uiterst positief en enthousiast en daarom hebben we ook veel vertrouwen in een de volgende stappen. Wij kijken ernaar uit weer contact op te kunnen nemen met de ondernemers en het project dat wij in 2018 zijn gestart voort te zetten. Het aanbestedingstraject was heel intensief. De gemeente en de industriekring hebben een fors eisenpakket neergelegd, maar gelukkig heeft ons aanbod hen overtuigd. We hebben hiervoor een consortium gevormd met verschillende partijen zodat we hebben verzekerd dat alle benodigde mankracht en middelen ook daadwerkelijk beschikbaar is voor het kunnen realiseren van dit warmtenet. Als Polderwarmte gaan we voor 100% duurzame warmte. Dat maakt ons echt uniek. We hebben maar één aanbod: het duurzame fossiel vrije aanbod. Dat maakt ons innovatief en vooruitstrevend naast het feit dat we ook een uiterst serieuze professionele en ervaren partij zijn. We zijn partner van het platform Energie voor Elkaar zodat we vanuit dat netwerk kennis, expertise over de van duurzame warmtebronnen en voldoende financiële zekerheid kunnen inbrengen. Samen met onze consortiumpartners van ZON-Transitie Support, Nijkamp Aanneming en Energie voor Elkaar gaan we er een mooi warmtenet van maken. 7 juli is het officiële moment van ondertekening van de overeenkomst en vanaf dat moment gaan we de volgende ontwikkelfase in. Als de ondernemers weer terug zijn van de zomervakantie, staan we voor ze klaar om ze te informeren over de vervolgstappen die we gaan zetten.”