Polderwarmte kijkt uit naar warmte van DDA

‘Wie komt onze warmte ophalen?’ was de kop boven het interview met Erik Barentsen van Dutch Data Association (DDA) in Warmte 365. Polderwarmte beantwoordt die vraag graag met ‘WIJ!’. Barentsen benoemt goede punten. In deze blog brengen we enkele nuances aan voor een nog iets positievere inslag.

We waarderen de handreiking in de titel. Datacenters zetten zich steeds meer in voor duurzaamheid met bijvoorbeeld efficiënter energie- en watergebruik. Het nieuwe rapport ‘Datacenters & Duurzaamheid’ van DDA benadrukt dit duurzame bewustzijn van datacenters, waaruit blijkt dat al een flinke duurzaamheidswinst behaald is: “Nederland verbruikt 10% minder energie en stootte 5 Mton minder CO2 uit, terwijl het stroomverbruik van de datacenters zelf met slechts 1-4% steeg.”[1]

Om de restwarmte van datacenters op te kunnen halen zijn operationele duurzame warmtenetten nodig. Barentsen haalt terecht aan dat de haalbaarheid van warmtenetten afhankelijk is van de SDE++. De opstart en ontwikkeling van warmtenetten is nog zo kostbaar, dat deze subsidie de eerste 15 jaar noodzakelijk is. Hoewel Polderwarmte gesteund wordt door een groot investeringsfonds, blijft de SDE++ cruciaal. Het is inderdaad belangrijk dat er goed gekeken wordt naar welke partijen deze subsidie gaat. Omdat warmtenetten een groot aandeel hebben in de energietransitie, zoals het Warmtetrendrapport bijvoorbeeld benoemt, is naar onze mening uiteraard de ondersteuning van de realisatie van warmtenetten een nuttige en noodzakelijke besteding van deze subsidie. Door de haalbaarheid van warmtenetten te vergroten met deze subsidie, wordt de uitkoppeling van restwarmte van datacenters aan warmtenetten ook steeds concreter.

Sterker nog: er bestaan wel degelijk goede, rendabele businesscases met warmtenetten. Natuurlijk vindt ook Polderwarmte dat de gasprijzen niet gesubsidieerd moeten worden èn dat verduurzamende tuinders hun boterham moeten kunnen verdienen. Toch is het ook nu mogelijk om samen met warmtebedrijven rendabele businesscases te maken voor het benutten van restwarmte. Polderwarmte heeft de uitkoppeling van restwarmte in een slim groen warmtenet al met verschillende datacenters financieel en technisch in kaart gebracht. Daarin zijn datacenters niet verplicht om te leveren, maar hebben zij wel te allen tijde beschikking over koeling.

Tenslotte wordt in het interview de zorg geuit dat de huidige aanpak tot een veel te versnipperd beeld per wijk leidt en dat het aan overheden en gemeenten is om te zeggen ‘zo gaan we het doen’. Polderwarmte pleit er voor dat overheid en markt ieder vanuit de eigen kracht zou moeten kunnen opereren. Het is dan bijvoorbeeld aan gemeenten de taak om draagvlak te creëren om van het aardgas af te gaan en het is aan de energiemarkt de taak om overtuigend te brengen wat de beste duurzame en betaalbare oplossing is voor een klant. Laat iedere wijk, of liever nog iedere afnemer, zelf de best passende keuze maken. Juist die keuzevrijheid stimuleert draagvlak voor verduurzaming is onze stellige overtuiging.

 

[1] ‘Datacenters & Duurzaamheid’, p. 11.