Polderwarmte blikt vooruit Warmtebronnen

Gemeenten zijn druk bezig met het opstellen van de transitieplannen. Zo moet de Transitievisie Warmte eind 2021 klaar zijn en moeten gemeenten aan de slag met duurzame alternatieven voor aardgas. De Transitievisie Warmte is een groot visieplan en vraagt daarom veel kennis en voorbereiding. Welke rol neemt de gemeente? Is er draagvlak onder de bewoners? En welke duurzame bronnen zijn er geschikt? Het is een greep uit de uitdagingen waar de gemeente tegenaan loopt, zoals ook blijkt uit het Warmtetrendrapport.

Warmtebronnen

Welke bronnen passen het best in de gemeente? Bronnenonderzoek is een vak apart, dus kiezen gemeentes vaak voor een externe kennispartner. Polderwarmte houdt zich met veel van bovenstaande uitdagingen bezig in haar ambitie om op grote schaal fossielvrije ruimteverwarming (en -koeling) te realiseren. Daarbij is het opsporen en benutten van duurzame warmtebronnen een heel belangrijke activiteit. Isolatie, zodat temperaturen verlaagd kunnen worden, is in heel Nederland een goede (en helaas dure) oplossing, maar de warmteaanvoer moet ook duurzaam zijn. Een slim groen warmtenet is vaak een goede oplossing, omdat hier relatief eenvoudig, duurzame warmtebronnen aan gekoppeld kunnen worden. Daarnaast zorgt de collectiviteit van een warmtenet er voor dat het een betaalbare optie is. De keus voor warmtebronnen verschilt per gebied. Het Warmtetrendrapport waagde zich aan de volgende voorspelling voor de landelijke situatie:

Polderwarmte

Polderwarmte doet per gebied eigen bronnenonderzoek om het aandeel fossiele energie zo veel en zo snel mogelijk terug te kunnen schroeven. Onze bevindingen komen overeen met die van het Warmtetrendrapport maar we verwachten dat de verhoudingen in het benutten van de verschillende bronnen hier in de regio anders zullen komen te liggen. Het aandeel geothermie en restwarmte, vooral uit datacenters, kan hier heel groot worden. De energie uit de zon zal, gezien de schaarste in deze regio, waarschijnlijk vooral voor elektriciteit gebruikt gaan worden, maar kan bij seizoensoverschotten natuurlijk ook omgezet worden in warmte en opgeslagen worden in het warmtenet.

Dit badkuipmodel is indicatief, maar gebaseerd op de mogelijkheden die nu al in ontwikkeling zijn in  Haarlemmermeer en omgeving. In de basis wordt het hele jaar door warmte uit de aarde benut. In de zomer willen we nog wel warm kunnen douchen maar is de warmtevraag verder het laagst. Omdat de warmtevraag in het voor- en najaar hoger is, zal dan ook restwarmte en warmte uit oppervlakte- en afvalwater ingezet worden. Tot slot zijn bio-grondstoffen nodig in harde winters met veel warmtevraag, zodat klanten altijd kunnen vertrouwen op de beschikbaarheid van betaalbare en comfortabele warmte.

Innovaties

Polderwarmte onderzoekt, samen met Energie voor Elkaar, continu de mogelijkheden om innovaties binnen de warmtesector toe te passen. Zo passen we hier alleen nog lokale bio-grondstoffen toe in hybride installaties. Deze installaties maken in eerste instantie gebruik van zonnewarmte en warmtepompen. Ook ontwikkelen we actief bredere toepassingsmogelijkheden van aquathermie, zodat ook deze bron hier ingezet kan worden voor verwarming. De warmtetransitie krijgt zo steeds meer vorm en ook voor gemeenten wordt het zo steeds duidelijker voor welke opgave we staan.