Polderen in de warmtetransitie

Dit kikkerlandje hebben we ooit ontworsteld aan het water en nu staan we eigenlijk weer voor de zelfde uitdaging: het stoppen van de zeespiegelstijging als gevolg van de opwarming van de aarde. De grote vraag van deze tijd : hoe dan. Hoe kunnen we dit realiseren. Ons antwoord? Polderen.

Ingrid Thijssen, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW, concludeert in een overigens inspirerend interview op chance.inc dat wij de laatste generatie zijn die het tij nog kan keren, maar dat we dan wel moeten opschieten. Wij sluiten ons aan bij hetgeen Ingrid Thijssen ook als sterk punt beklemtoond. Als de vraag is “hoe dan” beschikken we in Nederland over een ijzersterk concept, dat zich in het verleden heeft bewezen: polderen.

De uitdaging waarvoor het Klimaatakkoord ons stelt is groot en alleen samen kunnen we deze uitdaging tot een succes maken. Alleen al het feit dat we via de klimaattafels met verschillende partijen afspraken hebben gemaakt om een gezamenlijk doel te realiseren, is een prachtige start. “Het klimaatvraagstuk is zo groot en complex, geen van de spelers, noch de overheden, noch de burgers, noch grote of kleine bedrijven kunnen dit alleen. Polariseren of elkaar de schuld geven brengen de oplossing voor de klimaatcrisis niet dichterbij,” aldus Ingrid Thijssen.

Polderen moet je doen

Polderen was nodig in de fase van onderhandeling om tot een akkoord aan de klimaattafels te komen, maar polderen is ook nodig in de fase van uitvoering van de plannen en innovaties die nodig zijn om onze manier van leven te verduurzamen. Bij onze activiteiten om op diverse plekken en in diverse gemeenten Slimme Groene Warmtenet concepten te ontwikkelen, is samenwerking met alle betrokkenen nodig. Voor het ontwikkelen van een Slim Groen Warmtenet brengt Polderwarmte producenten van warmte en afnemers van warmte bij elkaar. Partijen die allebei een stap willen maken om te verduurzamen en bereid zijn daar tijd en geld in te investeren. Maar, dan ben je er nog niet. Daarnaast zijn er heel veel partijen nodig om het Slim Groen Warmtenet mogelijk te maken. Engineers, financiers, operators, grondverzet bedrijven, infra bedrijven, vergunningverleners, toezichthouders, verantwoordelijken bij gemeente en provincie. Als partner van Energie voor Elkaar kunnen we gebruik maken van het netwerk en expertise van deze transitieversneller.

Naast alle direct betrokkenen, speelt ook de maatschappelijke opvatting een rol. Verduurzamen van ons leven is een verandering die niet altijd makkelijk valt en ook maatschappelijk is draagvlak nodig. Onze visie is dat het belangrijk is dat er sprake is van een vrije keus in de energietransitie. Als burgers en bedrijven een eigen keuze kunnen maken, helpt dat voor het draagvlak. Het is aan ons, warmtebedrijven met collectieve oplossingen en aanbieders van individuele duurzame warmteoplossingen, om een goed aanbod te doen. Een aanbod dat aansluit bij de mogelijkheid van de burger of het bedrijf en dat aansluit bij zijn of haar tempo. Dan ontstaat er succes: verduurzaming en klimaatwinst. Niet iedereen hoeft op hetzelfde moment en niet iedereen hoeft dezelfde keuze te maken.

De energietransitie is dé uitdaging van onze tijd. Als Polderwarmte kunnen we hier een rol in spelen, omdat we het samen doen en wij zijn trots op onze naam: Polderwarmte. Een naam die aangeeft waar we vandaan komen: geografisch maar het is ook onze cultuur. Samen kunnen we de nodige stappen zetten, ingewikkelde keuzes maken en de klimaatdoelstellingen realiseren.