Omslag in ons denken

Weet u nog? Vorig jaar zomer was ons leven nog zoals het was. Aardgas leverde goedkope comfortabele warmte. Er werd gediscussieerd over het feit of het wel echt nodig was om aardgas te vervangen door duurzamer vormen en hernieuwbare energie. Het was toch veel schoner dan steenkool. We deden het in Nederland dus al heel goed in vergelijking met landen waar steenkool de belangrijkste energiebron was. En toen. Werd alles. Anders. En dat veroorzaakt een omslag in ons denken.

Eerlijke prijzen voor warmte

Er is een enorme roep om de warmtetarieven los te koppelen van aardgasprijzen. Want: het is oneerlijk. Eerder was deze koppeling de garantie dat klanten van warmte nooit meer zouden betalen dan klanten van het goedkope aardgas. Het nieuwe geluid is dat er éérlijke prijzen voor warmte moeten komen. Gelukkig doen we dat bij Polderwarmte al. De prijzen die we berekenen voor onze duurzame warmte komen niet eens meer in de buurt van de maximaal door de ACM vastgestelde tarieven. Een GJ mag volgens de ACM € 53,95 kosten. De prijs die wij berekenen is € 39,33 en per juli gaat dat tarief nog omlaag omdat de BTW op energie wordt verlaagd. We berekenen een eerlijke prijs, voor een duurzaam eerlijk product.

Energiecomponent

Maar, net als iedereen, hebben wij ook te maken met gestegen kosten. Want, die gestegen aardgasprijzen hebben invloed op ons hele leven: de energie die nodig is om brood te bakken. Om de boodschappen in de winkel te krijgen, de energie die komt kijken bij alle maakindustrie, transport en logistiek. Ons hele leven is verweven met energie en dus de kosten daarvan. Alle kostprijzen van alle producten hebben een energiecomponent.
En ook in het beleid is dat zo. Veel van het beleid is afgeleid van de referent “energie”. Subsidie voor duurzame projecten? De fossiele energie wordt gebruikt als referentiepunt. Stijgt de prijs voor fossiele energie? Dan is er geen subsidie beschikbaar. Die subsidie was namelijk voor de zogenaamde onrendabele top bedoeld en als de fossiele energie duur wordt, smelt de onrendabele top als sneeuw voor de zon en gaan mensen vanzelf vragen om meer duurzame energie. Alleen: het voelt oneerlijk.

En wat doen wij?

Dat in Nederland de steenkoolcentrales weer worden ingeschakeld om het hoofd te bieden aan de gascrisis motiveert ons enorm om ons op volle kracht in te blijven zetten voor het realiseren van slimme groene warmtenetten met duurzame warmte. We hebben maar één weg te gaan: die energietransitie moet en kan sneller. Op volle kracht fossielvrij vooruit!