Nieuwe minister EZK Yesilgöz aan de bak met keuzevrijheid energietransitie?

Polderwarmte betreurt dat minister Van ’t Wout zijn functie tijdelijk neerlegt, maar we hebben vertrouwen in kamerlid Yesilgöz-Zegerius als tijdelijke vervanger in de functie als (demissionair) staatssecretaris voor Klimaat en Energie. Dit vertrouwen is deels gebaseerd op haar interview in Energie Nederland.  Hoewel dit interview in 2018 gepubliceerd is, zijn de onderwerpen actueler dan ooit.

Heel treffend en actueel is  het voorbeeld van de cv-ketel dat Yesilgöz-Zegerius vertelt: ‘Ik werd narrig toen ik een alarmerend artikel las over het verbod op de cv-ketel. Dat werd gepresenteerd als een voldongen feit; cv-ketel eruit, verplicht warmtepomp erin. Wat je hoort te zeggen is: we gaan de cv-ketel uitfaseren en dit zijn je opties en keuzes. Het stoort me dat de communicatie met onze inwoners over de transitie achterblijft. Je moet mensen opties bieden, transparantie tonen.’

Polderwarmte onderstreept deze gedachte. Als vervanger van de cv-ketel op aardgas ziet Polderwarmte dat er andere (ook niet-elektrische) opties zijn die in veel gevallen rendabel zijn. Zeker nu het elektriciteitsnet in veel regio’s overbelast is, kunnen opties zoals een warmtenet een belangrijke duurzame bijdrage leveren. Deze alternatieven voor cv-ketels en warmtepompen verdienen een plek in de communicatie en plannen van (semi)overheden richting burgers.

Waar Polderwarmte zich ook in kan vinden, is haar stelling ‘dat deze transitie geen hobbyproject van de overheid is. (…) Daarom pleit ik voor een klimaatwet voor het langetermijnperspectief. (…) Naast zo’n beleidsmatige randvoorwaarde moeten we ook naar onze infrastructuur kijken. Als die nog niet is ingericht op de transitie, kunnen we ook niet verwachten dat het bedrijfsleven en de industrie hun deel van de transitie invullen.’

Op dit moment is zowel de klimaatwet als de infrastructuur nog niet gereed voor de transitie. Zo onderschrijft ook Timmermans dat Nederland er een schepje bovenop moet doen bij het klimaatbeleid.  Polderwarmte ziet de transitie nog te langzaam op gang komen. Dit komt deels door het gebrek aan langetermijnperspectief waardoor ondernemers niet kunnen investeren. Er wordt meer op de rem getrapt dan gefaciliteerd. Aan de infrastructurele transitie werkt onder andere Polderwarmte hard mee. Warmtenetten zullen in de toekomst een significante rol spelen, dus willen we deze nu gaan aanleggen. Op die manier kunnen duurzame bronnen zoals aardwarmte daadwerkelijk een rol gaan spelen in de energietransitie.

Hoewel Polderwarmte ook standpunten van Yesilgöz-Zegerius ziet die niet stroken met onze warmtevisie, zoals het gebruik van kernenergie, wensen we haar veel succes in haar nieuwe tijdelijke functie. Polderwarmte hoopt dat ze bovengenoemde zaken extra onder de aandacht weet te brengen en dat ze zich ook in de toekomst hard maakt voor deze punten.