NEXT STEPS IN DE WARMTETRANSITIE

Vrijdag 29 oktober, tijdens het symposium van het Warmte Koude programma in Haarlem. Op de agenda: NEXT STEPS IN DE WARMTETRANSITIE en dat spreekt ons uiteraard helemaal aan. Het kan niet anders of een van de next steps is het op grote schaal ontwikkelen en beschikbaar maken van warmtenetten in de gebouwde omgeving, voor de verduurzaming van woonwijken en bedrijventerreinen. Polderwarmte doet dat graag samen met gemeenten.

We hebben inmiddels veel ervaring met de realisatie en exploitatie van warmtenetten en delen onze kennis daarover graag. We moeten het samen doen: overheid en markt. Een warmtenet kan snel en goed gerealiseerd worden in samenwerking tussen gemeente en marktpartij. Samenwerking zorgt voor een slim groen warmtenet. Warmte wordt optimaal ingezet, komt uit duurzame (lokale) bronnen en is technisch en financieel goed haalbaar voor bestaande en voor nieuwe gebouwen.

We hebben de next steps al gezet en zijn onderweg op het pad naar 2050. We zijn trouwens nooit alleen op dat pad, want samenwerking zorg ervoor dat we de energietransitie kunnen versnellen.
Belangstelling voor onze White paper over “Kenmerken van een warmtenet en de effecten daarvan voor mogelijke samenwerkingsvormen”? Spreek ons dan even aan tijdens het symposium, of mail naar info@polderwarmte.nl dan sturen we het toe en kunnen we door kennisdelen de energietransitie samen versnellen.

Nieuwsgierig? Een preview is al hier te downloaden  Klik hier

Energie voor Elkaar

Polderwarmte is trotse partner van Energie voor Elkaar. Bij Energie voor Elkaar is inmiddels veel ervaring met de realisatie en exploitatie van warmtenetten. Omdat Energie voor Elkaar
als doel heeft om de energietransitie te versnellen, is kennisdeling en samenwerking onderdeel van de strategie van de organisatie. Vanuit de overtuiging dat voor een
succesvolle transitie een gezamenlijke aanpak nodig is. We moeten het samen doen.