Nederlanders overschatten aandeel duurzame energie

Na enkele verhitte weken in het Nederlandse energiedebat komt Motivaction met een interessant rapport, in opdracht van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). De publieke opinie is een leidraad in het debat en in de besluiten van de gemeenten. Zo worden windparken tegengehouden en stoppen de subsidies voor biomassa. Terwijl [subsidie op fossiele brandstoffen]  onverminderd vele malen hoger blijft dan subsidie op duurzame brandstoffen. En wat blijkt nu: het aandeel van deze warmtebronnen wordt sterk overschat. Veel Nederlanders denken ook dat we al een heel eind op weg zijn, terwijl de energietransitie nog op het punt staat te beginnen. Nederland staat niet voor niets onderaan in het rijtje EU-landen dat hernieuwbare energie inzetten.

Als je overschat hoeveel er is, onderschat je hoeveel er nog nodig is,” zegt Olof van der Gaag, directeur NVDE. En daar slaat hij de spijker op de kop. Kritisch zijn mag, maar alle begin is moeilijk. Dat neemt niet weg dat we moeten beginnen, de klimaatproblematiek is te groot om nog langer te dralen. Door bijvoorbeeld nu open warmtenetten aan te leggen, kunnen we fossielvrije bronnen beter benutten en al doende nog duurzamere warmtebronnen toevoegen aan het net. Op die manier verwarmen en koelen we nú al duurzaam woningen en utiliteitsbouw. Waarom wachten op een potentieel perfecte warmtebron als er nu al een duurzame, fossielvrije warmtemix mogelijk is? Alleen samen versnellen we de energietransitie.