Lijnden

Waarom hier?


In en om Lijnden vinden veel ontwikkelingen plaats. De verplaatsing van de A9 buiten Badhoevedorp, zorgt voor nieuwbouw- en infrastructurele werkzaamheden. Bedrijventerreinen en nieuwbouwwijken worden gecombineerd tot unieke woon-en-werkcombinaties. Ook komt er een hightech logistieke hub Lijndenhof die inzet op het transport van de toekomst. Een prachtige locatie waar Polderwarmte langs komt met de leidingen voor een warmtenet en waar dus kansen liggen voor Airport Business Park Lijnden (ABPL) om daar eenvoudig bij aan te haken. Zeker ook omdat ondernemers daar, ondanks de huidige, economisch zware tijd, zelf al actief bezig zijn een verduurzamingsslag te maken.

ABPL is een goed verzorgd, modern bedrijventerrein met groene ambities. Zo is het de bedoeling om in 2023 CO2-neutraal zijn en zijn voor een groot deel van de panden op het terrein energiescans uitgevoerd. Polderwarmte ondersteunt die ambitie graag met de aanleg van een warmtenet. Juist omdat daar in de buurt al zo veel gebeurt, kan ABPL relatief eenvoudig aansluiten zonder daar zelf veel voor te hoeven doen of overlast van te ervaren.

 ABPL en Polderwarmte

warmteBronnen

Polderwarmte begon met de ambitie om middels aquathermie warmte te onttrekken aan het water bij het nabijgelegen, karakteristieke Cruquius gemaal. Uit bronnenonderzoek kwam naar voren dat dit op korte termijn niet realiseerbaar was, net zomin als het benutten van biomassa op het terrein. Polderwarmte wil snel en duurzaam warmte kunnen leveren om zo de ambitie van ABPL te versnellen. De restwarmte uit het Amsterdamse warmtenet biedt daarvoor de oplossing. Daar is simpelweg nu nog warmte over en in de toekomst warmte nodig, dus daarmee ontstaat een mooie wisselwerking tussen het Amsterdamse warmtenet en dat in Haarlemmermeer.

warmteDistributie

Met het aanbod van Polderwarmte om de overtollige warmte uit het Amsterdamse netwerk al volgend jaar naar Badhoevedorp te transporteren, ontstaat een nieuwe ondergrondse infrastructuur tussen Amsterdam en Badhoevedorp. Voor ABPL is dit plan een prachtige koppelkans omdat het geografisch erg gunstig ligt. Ontwikkelingen in Lijnden en omgeving en de verlegging van de A9 zorgen voor ondergrondse werkzaamheden op het gebied van elektriciteit en water. Polderwarmte lift mee op deze werkzaamheden voor de aanleg van het warmtenet. Door werkzaamheden te combineren, wordt eventuele overlast beperkt, ook voor ABPL. Polderwarmte is zich bewust van de mooie uitstraling van het bedrijvenpark en houdt daar extra rekening mee in de plannen.

warmteAflevering

Polderwarmte heeft na een inventarisatie bij het merendeel van de panden kunnen concluderen dat het bedrijventerrein geschikt is voor een aansluiting op het net. Voor verschillende eigenaren zijn al aansluit- en leveringsovereenkomsten geschreven. Zo hebben de partijen een transparant aanbod en weten zij waar ze aan toe zijn. Na de ondertekening van de overeenkomsten neemt Polderwarmte de verantwoordelijkheid voor de levering van warmte en warm tapwater; dus ook voor eventuele tijdelijke voorzieningen voor als de cv-ketel het eerder begeeft dan dat het warmtenet operationeel is.

Vooruitblik

Er is een hoge potentie voor aardwarmte onder Badhoevedorp en Amstelveen. Dit is een warmteoplossing voor de lange termijn. Net als aquathermie, warmte uit het water van de ringvaart; de warmte-ambitie waar het allemaal begon. Polderwarmte onderzoekt actief naar alternatieven en houdt ook andere ontwikkelingen in het gebied nauwlettend in de gaten. De bouw van de nabijgelegen logistieke hub Lijndenhof biedt bijvoorbeeld ook mooie kansen. Met een mix aan warmtebronnen is ABPL niet alleen modebewust, maar ook milieubewust. Een prachtige toekomstbestendige combinatie die past bij de uitstraling van het park, denken wij!

Meer weten of aanmelden voor een aansluiting, laat het ons weten. We komen en blijven graag in contact.

Mail ons info@polderwarmte.nl of u kunt ons contactformulier invullen