Wat is een hybride energie installatie?

Een hybride energie installatie combineert verschillende warmtebronnen, zoals zonnewarmte, warmte uit lokale bio-grondstoffen en warmtepompen. In de lopende projecten van Polderwarmte worden hybride installaties ingezet als back-up of bij onverwachte piekvraag. Met de stroom van de zonnepanelen op de hybride installatie wekken we met een warmtepomp warmte op. Als de zon minder fel schijnt, zoals in de wintermaanden, maken we gebruik van groene stroom. In de zomer is er veel zon en minder vraag naar warmte. De energie installatie draait dan, om te voorzien in warm water, volledig op duurzame stroom van eigen zonnepanelen; in de toekomst mogelijk aangevuld met aardwarmte. In de winter levert de inzet van lokale, gecertificeerde bio-grondstoffen extra warmte, naast de grote warmtepompen.

De hybride energie installatie is niet te verwarren met de grote biomassa centrales waarmee elektriciteit wordt opgewekt. We maken dus ook zeker geen gebruik van geimporteerde pellets.