Wat is de aardwarmte die jullie willen gebruiken?

Aardwarmte is warmte die gewonnen wordt uit de bodem van de aarde. Dit kan op enkele tientallen meters diepte zijn, dat heet bodemwarmte. Ga je dieper, tussen de vijfhonderd meter en 3 kilometer, dan heet het aardwarmte (ook geothermie genoemd). Ga je nog dieper boren dan heet het ultra-diepe-aardwarmte. Voor het warmtenet heeft Polderwarmte een opsporringsvergunning aangevraagd voor aardwarmte in deze regio. Dit is warm genoeg voor het net en een veilige techniek en biedt een constante bron aan warmte. Voorwaarde voor benutting van aardwarmte is een operationeel warmtenet.