Wanneer wordt het warmtenet ontwikkeld?

Vanaf het najaar van dit jaar gaan de voorbereidingen van start voor de aanleg wanneer voldoende mensen het aanbod geaccepteerd hebben. De globale planning is dat de aanleg en de levering in 2023 van start gaan. In de tussentijd houden wij u goed op de hoogte. U betaalt pas zodra uw bedrijfspand wordt aangesloten op het warmtenet en daadwerkelijk warmte gaat ontvangen.