Van welke warmtebronnen wordt gebruik gemaakt?

Het warmtenet van Polderwarmte gaat gebruik maken van groene en duurzame vormen van energie, restwarmte, collectieve zonnewarmte, duurzame, lokale biogrondstof, aardwarmte en warmte uit oppervlaktewater.