Stinkt het in (de buurt van) een hybride energie installatie?

Nee warmte uit de zon, warmtepompen en onze houtige biogrondstoffen stinken niet. Het resthout is droog en schoon en het wordt niet bewerkt in de installatie. Er ligt voor maximaal 3 dagen (een weekend) voorraad in de hybride installatie, dus het kan niet gaan rotten. Het hout wordt binnen opgeslagen, en als je naast het lossen van de vrachtwagens staat, ruikt het een beetje naar bos.

Ook bij het opwekken van de warmte komt geen geur vrij. Bij zonne energie en warmtepomp is sowieso geen sprake van geur en  ook bij biogrondstoffen komen geen stinkende stoffen bij vrij. De verbranding van biogrondstoffen is optimaal (volledige verbranding) en de rook gaat na ketel  door een grote filter waarin stoffen als stikstof en zwavel eruit gehaald worden. Wat je uit de schoorsteen ziet komen is waterdamp en dit ruikt nergens naar.