Staan de kosten voor aansluiting op het warmtenet vast of wordt het minder als meer mensen meedoen?

De kosten worden lager als meer bedrijven meedoen. Tijdens de interessepeiling wordt er geïnventariseerd hoeveel bedrijven geinteresseerd zijn in een aansluiting. In de volgende fase van de campagne, de vraagbundeling, zullen de daadwerkelijke kosten bepaald worden aan de hand van het aantal deelnemers.