Hoezo is het warmtenet slim?

Een slim groen warmtenet is een open warmtenet, wat betekent dat er verschillende bronnen aangesloten worden. Voorbeelden van duurzame warmtebronnen zijn restwarmte, geothermie, wind en zonne-energie, biogrondstoffen, waterstof of energie uit water.

Het slimste aspect zit in het besturingssysteem. De netbesturing bestaat uit communicerende meters.  Het warmtenet leert van het verbruik en voorspelt wanneer er meer vraag naar warmte is. In de voorspelling wordt ook gekeken naar de weersverwachtingen. Met deze informatie wordt er constant gestuurd op een optimale energiemix om de CO2-besparing te maximaliseren. Het systeem volgt daarnaast de actuele warmtevraag, zo wekken we geen warmte op die we niet gebruiken. Tenslotte is het goed te weten dat het systeem zelf een warmtebuffer is, een batterij voor warmte, dit is ook slim.