Zijn er genoeg biogrondstoffen beschikbaar?

Op dit moment zijn er nog genoeg biogrondstoffen die wij gebruiken beschikbaar in Nederland. Momenteel wordt zelfs nog een deel naar Duitsland geëxporteerd, waar dit ook ingezet wordt voor bio-energie. Ook zijn er nog veel biogrondstoffen die nu vaak in open veld verbrand worden in de landbouw en landschapsbeheer; dat willen wij verminderen en ervoor zorgen dat dan in ieder geval de daarbij vrijkomende warmte benut wordt en vrijkomende stoffen gefilterd worden. Als we verder zijn met de ontwikkeling van het slimme groene warmtenet, zullen wij steeds minder van biogrondstoffen afhankelijk zijn en zijn er andere hernieuwbare bronnen die voor de warmte zorgen.