Hoezo is het warmtenet groen?

Voor het verwarmen van het water gebruiken we een optimale mix van enkel duurzame energiebronnen, zoals collectieve zonnewarmte, restwarmte, warmte uit opppervlaktewater, duurzame lokale biogrondstoffen en aardwarmte. Welke bronnen we gebruiken hangt af van de beschikbaarheid bij u in de buurt. Kijk voor meer uitleg over de bronnen bij het onderdeel Welke energiebronnen gebruikt het slim goen warmtenet?.

Polderwarmte is bovendien een warm voorstander van echt groen, van klimaatplantsoenen. Met een klimaatplantsoen creëer je meer groen in de gemeente en dat betekent meer CO₂-opname, meer fijnstof-afvang, betere afwatering bij steeds heviger wordende regenval en meer biodiversiteit. Stedelijk groen verhoogt daarnaast het woongenot in de nabije omgeving. Het snoeimateriaal van de klimaatplantsoenen kan benut worden voor het opwekken van warmte. Het is ons streven om zo veel mogelijk terreinen, die vaak meerdere jaren braak liggen, om te zetten in klimaatplantsoenen.