Hoe zit het met de inzet van biogrondstof?

Biogrondstof is energie uit biomassa, wat voor ons betekent dat we vooral werken met houtige reststromen uit groenbeheer en landschapsonderhoud.