Door welke omstandigheden zou de planning kunnen wijzigen?

De planning is te allen tijde afhankelijk van externe omstandigheden die ervoor kunnen zorgen dat er vertraging wordt opgelopen. Hier kunnen verschillende oorzaken aan ten grondslag liggen, zoals bijvoorbeeld extreme weersomstandigheden. Als de planning vertraging oploopt, zien wij erop toe dat dit wordt gecommuniceerd naar de eigenaren via een digitale nieuwsbrief.