Bestaat de mogelijkheid dat het warmtenet alsnog niet aangelegd wordt?

Het warmtenet wordt aangelegd wanneer voldoende eigenaren meedoen. Als er te weinig eigenaren meedoen kan de timing veranderen en kan het zijn dat het tracé zodanig ontworpen wordt dat aansluiting van uw pand te kostbaar wordt. Hoe meer eigenaren daadwerkelijk participeren, hoe beter we daar in de ontwikkeling van het warmtenet, rekening mee kunnen houden.