Helpen warmtenetten uw energielabel op tijd te verbeteren?

Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw groter dan 100m2 minimaal energielabel C hebben, ter voorbereiding op 2030 waarin energielabel A verplicht is. Op dit moment voldoet slechts 38% van de energielabel-C-plichtige kantoren aan deze eis.  Dat is schrikbarend laag, maar helaas is het geen aanleiding voor meer duidelijkheid of ondersteuning van het Rijk of lagere overheden.

Energiebesparende maatregelen

Pandeigenaren kunnen hun pand(en) verduurzamen met maatregelen zoals ledverlichting of isolerende deuren, maar dit is vaak niet voldoende voor energielabel C. Laat staan voor energielabel A in 2030. Dit vraagt om grotere investeringen in bijvoorbeeld vloer-, dak- en gevelisolatie, het installeren van een warmtepomp of een aansluiting op een duurzaam warmtenet. Deze laatste optie is aantrekkelijk voor pandeigenaren omdat dit relatief weinig investering vraagt. Polderwarmte zet zich, samen met partner Energie voor Elkaar, in voor meer warmtenetten in Nederland. We ontvangen veel aanvragen van bedrijven die zich willen aansluiten om zo hun energielabel te verbeteren. Dat is goed nieuws: pandeigenaren zijn bereid op (fossiele) energie te besparen! Helaas stuiten we vaak op een onduidelijk beleid van de overheid. Hierdoor lijken pandeigenaren gedwongen te worden tot duurdere alternatieven.

Onduidelijk beleid

Een nieuwe warmtewet, een grotere rol voor de gemeente, aanstaande verkiezingen en wisselende subsidieregelingen: de warmtetransitie is allesbehalve voorspelbaar en zorgt ervoor dat de transitie veel langzamer verloopt dan gehoopt. Dit maakt investeren in energiebesparende maatregelen extra risicovol. Terwijl warmtenetten een substantieel deel van de oplossing vormen. Kennis over de mogelijkheden van de warmtetransitie speelt hierin een grote rol. Door het ontbreken van kennis, zijn pandeigenaren (en hun beheerders) vaak geneigd om nu bijvoorbeeld toch nog maar een keer hun gasketels te vervangen voor weliswaar efficiëntere versies, maar dus nog altijd ‘fossiel gestookt’. Dat is zonde, zeker wanneer er al ontwikkeling van een warmtenet in de buurt plaats vindt.

Warmtenet als haalbare oplossing

Een warmtenet heeft een kwaliteitsverklaring nodig die aangeeft hoe duurzaam de warmte is die geleverd wordt, maar kan deze pas aanvragen nadat het operationeel is. Polderwarmte is, samen met andere partners van Energie voor Elkaar aan het uitwerken hoeveel (fossiele) energie je bespaart met een aansluiting op onze warmtenetten (afhankelijk onder andere van de toegepaste bronnen) en tot welke verbetering van het energielabel, aangesloten bedrijven daarmee kunnen komen. Polderwarmte heeft al berekend dat dit vaak voor minimaal label C kan zorgen, waarmee het warmtenet een betaalbare oplossing is voor veel bedrijven. Vaak leidt aansluiting zelfs al tot label A, zeker in combinatie met andere maatregelen. De vraag blijft echter wat nog haalbaar is voor 2023. Een warmtenet leggen is vaak een kwestie van vele maanden (na jaren van voorbereiding). Ook is het de vraag wat er gebeurt met de bedrijven die al wel aansluitovereenkomsten getekend hebben maar begin 2023 nog niet aangesloten zijn. Hoe wordt er in die gevallen gehandhaafd? Polderwarmte doet daarom een oproep aan de overheden om het beleid zo snel mogelijk te verduidelijken en daarbij coulant te zijn richting pandeigenaren die aan willen sluiten op een duurzaam warmtenet.