EU goed uit de startblokken

Goed nieuws: De Volkskrant concludeert uit cijfers van het UNFCC uit 2019 dat de uitstoot van broeikasgassen in Europa sinds 1990 met 24% afnam. En waar Nederland eerder tot de Europese achterhoede behoorde, mag Nederland zich inmiddels een middenmoter noemen. Polderwarmte juicht alle duurzame initiatieven in Nederland toe. Door met zijn allen de energietransitie in gang te houden, komen de klimaatdoelen in zicht.

Laaghangend fruit

De grootste reden voor de daling van broeikasgassen is de transitie van steenkool naar aardgas, stelt GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout in De Volkskrant: “Dat is laaghangend fruit, zoals elektrische auto’s dat binnenkort ook zijn. Andere sectoren blijven achter, zoals het langeafstandstransport, de bebouwde omgeving en de industrie.” Polderwarmte ziet genoeg mogelijkheden om de bebouwde kom flink te verduurzamen. Zo zien we verschillende regionale marktinitiatieven ontstaan en komt hier steeds meer steun voor. Ook publieke partijen geven steeds meer richting met bijvoorbeeld de RES 1.0, Transitievisie Warmte en Warmtewet 2.0.

Actie

Plannen zijn belangrijk, maar actie is inmiddels écht vereist. Het is zaak om nu de plannen in uitvoering te brengen. De wereld zou namelijk al op 1,2 graad opwarming zitten volgens klimaatwetenschappers. Dit onderschrijft ook Espinosa, hoofd van het VN-klimaatverdrag UNFCC: “We bevinden ons nog niet op een tijdpad waarmee we uitkomen op hooguit 1,5 graad eind deze eeuw”.

Nu we zien dat de transitie van steenkool naar aardgas de uitstoot van broeikasgassen flink terugdringt, hoopt Polderwarmte dat dit motivatie is om ook de transitie van aardgas naar volledig niet-fossiel verder te versnellen. Polderwarmte ziet daar voor iedere organisatie een eigen rol in, die dicht bij de huidige kennis en kunde ligt. Onze missie: de bebouwde kom verduurzamen door het realiseren van een slim groen warmtenet met een duurzame mix aan warmtebronnen.