Er warmpjes bij zitten

Warmtenet voor nu en voor de toekomst

Benutting van fossiele brandstoffen heeft de mensen de afgelopen decennia veel gebracht, maar het is tijd om daar in de komende decennia afscheid van te nemen. De aarde warmt op onder een deken van broeikasgassen. Zelfs als we nu alle beschikbare oplossingen overal ter wereld inzetten, wordt het nog lastig onder de 2 graden opwarming te blijven die afgesproken is in Parijs. Laten we dus vooral aan de slag gaan en al doende voortdurend en zo snel mogelijk, de best beschikbare duurzame middelen inzetten. Het blijft dan ook essentieel dat warmtebedrijven zoeken naar de meest optimale, betrouwbare en duurzame mix van warmtebronnen. Momenteel is biomassa hierin vaak nog onmisbaar.

Warmtezekerheid

Iedere warmteleverancier heeft de verplichting om op ieder moment op iedere aansluiting warmte te kunnen leveren. Polderwarmte kiest ervoor om bij voorkeur warmtenetten aan te leggen die gevoed worden door restwarmte van bijvoorbeeld data centers en productiebedrijven en door duurzame energiebronnen, zoals zonne-energie, windenergie, aardwarmte en ook lokale biomassa uit resthout. Deze houtige reststromen zijn hierin op dit moment de enige niet-fossiele, constante warmtebron, zodat warmtezekerheid gedurende het hele jaar en alle seizoenen gewaarborgd is. 

Over de toepassing van biomassa is veel te doen en gezegd. Wij denken dat het een van de bronnen is die vele malen duurzamer is dan fossiele bronnen en die we nu tot onze beschikking hebben. Zo bleek bijvoorbeeld ook uit onderzoek door Royal HaskoningDHV  dat biomassa leidt tot 70 à 90 procent minder uitstoot van broeikasgas dan geïmporteerd aardgas. Deze warmtebron moeten we dus nu in beperkte mate en onder strenge eisen tijdelijk kunnen toepassen om de energietransitie mee op gang te helpen en tegelijkertijd ruim baan te geven voor innovaties. Juist door nu actie te ondernemen en het warmtenet te leggen met lokale biomassa als basiswarmte, kunnen we innovaties stimuleren en biomassa afbouwen. Innoveren door te doen, daar staat Polderwarmte voor.