Een mooie droom: het succesvolle publieke warmtenet

De route naar een efficiënte, snelle en betaalbare warmtetransitie, tegen de maatschappelijk laagste kosten, is onderwerp van de whitepaper  ‘Samen voor de meest betaalbare uitrol van warmtenetten’. De paper beschrijft voordelen voor Regionale Warmtebeheer Bedrijven die worden aangestuurd door de overheid. Bronnen en afnemers blijven het domein van private ondernemingen. De gedachte is dat hierdoor de private ondernemingen ‘in hun kracht’ komen en risico’s worden verminderd, omdat een deel van de nieuwe warmteinfrastructuur, het warmtenet, bij de overheid ligt. Als Polderwarmte plaatsen we toch een tweetal vraagtegens bij dit mooie droomscenario.

begrotingscyclus

Op plaatsen waar de overheid participeert in de ontwikkeling van warmtenetten, zijn voortdurend discussies over de kosten die daarmee gepaard gaan. Een gemeentelijke begrotingscyclus omvat een jaar. Een coalitie om afspraken te maken, maximaal 4 jaar. Deze financiële cyclus van overheden is een volledig andere dan een investeringsagenda van enkele tientallen jaren die de ontwikkeling van een warmtenet nu eenmaal vergt. Als de uitbreiding van een warmtenet voortdurend ter discussie komt te staan omdat er risico’s zijn voor de begroting en de politiek verantwoordelijken die risico’s niet kunnen aangaan, wordt de warmtenet uitbreiding door electorale overwegingen belemmert en dat helpt de beoogde versnelling niet.

vakkundigheid en menskracht

Een tweede vraagteken zit bij de benodigde menskracht en expertise. Uitgangspunt is dat de regionale warmtebeheer Bedrijven goed doordachte en capabele entiteiten zijn. En dat terwijl er nu nog niets is. Alleen al het op papier krijgen van de warmtetransitievisie was voor gemeenten een enorme uitdaging, waarbij adviesbureaus vaak zijn ingeschakeld om de benodigde tijd en expertise te kunnen organiseren. Die adviesbureaus maakten hiervoor vaak gebruik van kentallen, niet van praktijkervaring. De vraag ontstaat dan: hoe dan. Hoe wordt Nederland breed een netwerk van Regionale Warmtebeheer Bedrijven neergezet met voldoende mensen met verstand van warmte en technische kennis om een goed beheer te kunnen voeren. En dat in een tijd met meer vacatures dan werkzoekenden.

samen versnellen

Alles wat de energietransitie helpt versnellen zijn wij een sterke voorstander van. In dit plan zien we naast deze twee eerdere vraagtekens nog diverse andere obstakels om te overwinnen. Door het opnieuw ordenen worden wellicht belemmeringen die in de bestaande situatie zijn ontstaan opgeruimd, maar zeker komen er nieuwe voor in de plaats. Onze oplossing? Verplicht beide partijen tot samenwerking. Laat vooral de klanten kiezen voor de beste partij. En de overheid: die is vooral goed in het formuleren van kaders, stimulering, controle. Ook een belangrijke kracht die nodig is voor een succesvolle energietransitie.