Een koffer met klimaatsteun

De urgentie van het klimaatprobleem dringt door in de politiek. Het Urgenda-vonnis lijkt haar vruchten af te werpen.  Onlangs werd duidelijk dat het (demissionaire) kabinet 6 tot 7 miljard extra wil uitgeven voor de vermindering van CO2-uitstoot. Dat is goed nieuws. De energietransitie heeft de steun hard nodig. Met financiële steun voor de hele innovatieve, verduurzamende energiebranche blijft energie betaalbaar en kunnen we grote stappen zetten richting een duurzaam Nederland.

Beschikbare financiën

Dát het geld er is, bleek al eerder. Het onafhankelijk onderzoeksbureau CE Delft onderzocht in opdracht van Greenpeace dat er jaarlijks tussen de 6 en 8 miljard euro beschikbaar is. Ook zouden er veertien verschillende internationale financieringsfondsen zijn waarmee subsidies, vrijstellingen, leningen en heffingskortingen beschikbaar komen. Om 65% minder uitstoot te halen, zou er 8,8 miljard euro nodig zijn.

Fossiel versus niet-fossiel

Alle (financiële) steun voor de verduurzaming van Nederland is welkom. Toch moet er ook kritisch gekeken worden naar de ‘fossiele subsidies’. Zo stelde CE Delft in 2020 dat er 4 miljard aan voordelen liggen voor vervuilers. Ruim 9 miljard euro zou het Rijk jaarlijks besteden aan de fossiele sector. Het Internationale Monetaire Fonds IMF berekende dat overheden wereldwijd ruim 4,6 biljoen uitgeven aan subsidies op fossiele brandstoffen.

Geen gloeiende plaat

De 6 tot 7 miljard extra financiën is meer dan een druppel op een gloeiende plaat. Deze toezegging is van groot belang voor Nederland. Het laat zien dat politieke partijen niet meer om dit thema heen kunnen. Iedere vorm van CO2-vermindering is een stap in de goede richting. Polderwarmte hoopt dat de financiële steun verdeeld wordt over de hele energiebranche. Daarbij is isolatie van groot belang, maar denk ook aan onderzoek naar aardwarmte en andere warmtebronnen, het opschalen van het elektriciteitsnet en investeringen in warmtenetten.