Earth Overshoot Day

Volgens berekeningen van Earth Overshoot Day hebben we in Nederland in ruim vijf maanden tijd alle schaarse natuurlijke energiebronnen verbruikt voor een heel jaar. Zij verwachtten dat Nederland in de eerste week van mei de zogenaamde Earth Overshoot Day zou bereiken. Hiermee bungelt Nederland al jaren onderaan. In 2009 had Nederland ruim 4 aardes nodig voor de warmtebronnen die aangesproken werden. Dit is inmiddels gedaald tot onder de 3 aardes. 

Deze trend kan alleen doorgezet worden door slim gebruik te maken van niet-fossiele, duurzame warmtebronnen. Polderwarmte gelooft dat het realiseren van een slim groen warmtenet een grote stap is in het terugdringen van de ecologische footprint. Door gebruik te maken van duurzame warmtebronnen voor verwarming van huizen en gebouwen, spreken we namelijk geen natuurlijke reserves aan. Ons slim groen warmtenet biedt warmte uit bronnen zoals bijvoorbeeld zonne-energie, windenergie, aardwarmte, restwarmte en duurzame, lokale biomassa. Zo streven we ernaar om Earth Overshoot Day zo snel mogelijk een fenomeen uit het verleden te laten worden.

Benieuwd naar een globale inschatting van jouw ecologische footprint? Klik hier: https://www.footprintcalculator.org