Duurzaam warm in de kas

We gaan voor duurzaam! Dat is ons maatschappelijk antwoord op de klimaatverandering, die wordt veroorzaakt door CO2 uitstoot. We spelen daar allemaal een rol in: consumenten, bedrijven, overheden. Consumenten hebben de opdracht om hun woningen aardgasvrij te maken en een alternatief te kiezen voor de verwarming van de woningen en het tapwater, en voor het koken. Voor bedrijven is de uitdaging voor elke sector anders. De glastuinbouw bijvoorbeeld.

 De sector

De glastuinbouwsector is groot geworden doordat wij in Nederland heel goed in staat zijn om op een kleine schaal veel te kunnen verbouwen: bloemen en gewassen voor consumptie. Bovendien zijn we in staat om die heel snel in de wereld te kunnen bezorgen. De omstandigheden waren goed: goedkoop aardgas en een fantastische logistieke keten: veilingen voor de handel en aansluiten transport. Het telen van groenten, bloemen en planten in kassen gebeurt al 100 jaar. Inmiddels is de professionele glastuinbouw in Nederland gegroeid tot wel ruim 3.000 glastuinbouwbedrijven die een ruimte innemen van 17.000 voetbalvelden groot. De glastuinbouwsector draagt met € 7,3 miljard bij aan de economische groei van de Nederlandse economie en biedt werkgelegenheid aan 82.000 mensen met pieken in de zomer tot bijna 114.000 mensen. Voor de glastuinbouw is de uitdaging groot, want energie is een wezenlijk onderdeel van het productieproces. De ambitie is om voor 2040 klimaatneutraal te zijn.

 De overheid: Transitie stimuleren

Per 1 januari 2025 wordt het verlaagd tarief voor energie voor de glastuinbouw afgeschaft. Voor installaties met warmtekrachtkoppeling (WKK-installaties) wordt de vrijstelling in de energiebelasting beperkt tot elektriciteit die op het net wordt gezet. Onbelast blijft dan het gas dat wordt gebruikt voor de opwek van elektriciteit voor het net. Belast wordt gas voor de productie van bruikbare warmte en de opwek van elektriciteit dat zelf wordt verbruikt.

CO2 in de glastuinbouw

Voor een optimale groei hebben planten CO2 nodig. Daarom wordt er in de meeste kassen extra CO2 gedoseerd. Meestal worden hiervoor rookgassen gebruikt die vrijkomen bij de verbranding van aardgas in de WKK of de ketel. Door energiebesparing, verminderd perspectief voor de WKK, toepassing van aardwarmte en restwarmte wordt in de toekomst minder aardgas verstookt. De beschikbaarheid van CO2 voor dosering in kassen wordt hierdoor ook flink minder, maar daarvoor worden alternatieve oplossingen gerealiseerd zoals het OCAP-netwerk.

Warmtekans

Een sector die gebruik maakt van CO2 vrije warmte en bovendien CO2 vastlegt in het product, is een waardevolle sector die we voor Nederland nodig hebben in een duurzame toekomst. Een sector die nieuwe stimulans verdient in plaats van heffingen op basis van fossiel denken. Het vergt natuurlijk wel omdenken en ondernemerschap. De nog op grote schaal gangbare economische bijdrage die een WKK-installatie levert aan de bedrijfsvoering, lijkt inmiddels echter eindig. Polderwarmte is graag een nieuwe duurzaamheidspartner om samen met de sector op te trekken voor het leveren van warmte of het uitkoppelen van restwarmte. Duurzame warmte zoals die wordt geleverd door Polderwarmte heeft geen “toeslag duurzame energie”, want het is al duurzaam en CO2 vrij. Samen de mogelijkheden van aardwarmte te verkennen en in de tussentijd andere (rest)warmtebronnen benutten kan een mooie route zijn. Er zijn legio kansen in onze duurzame economie. Laten we die samen ontwikkelen.

 

Gebruikte bronnen:
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/tarieven-energiebelasting-in-belastingplan-2023/
https://www.kasalsenergiebron.nl/besparen/co2/ik-wil-meer-weten/#co2-in-de-glastuinbouw
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/04/22/koers-naar-klimaatneutrale-glastuinbouw-2040
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-energie/toekomst-fossiele-brandstoffen/fossiele-subsidies