De warme kant van data

Datacenters helpen de energietransitie te versnellen.

Datacenters. We kunnen niet zonder, maar we mopperen erop. De ruimte die ze innemen en de energie die ze nodig hebben zijn een bron van maatschappelijke kritiek. En dat terwijl wij als gewone Nederlanders naar hartenlust dataverkeer veroorzaken en onze eisen op het gebied van snelheid blijven maar stijgen. 87% van ons is dagelijks online.

 Krapte op het net

Onlangs was te lezen in de Telegraaf dat er een idee is om het energieverbruik van de datacenters te beperken. Niet het energieverbruik zelf, maar de ruimte die datacenters contractueel hebben ingekocht op het elektriciteitsnet om ervoor te zorgen dat de groei van dataverkeer van hun klanten mogelijk is. Het idee was dat deze ingekochte ruimte teruggegeven moet worden, zodat het groeiend energieverbruik van andere ondernemingen mogelijk gemaakt moet worden. Door deze constructie zou er geen congestie in het net meer zijn, is de gedachte. Het zou toch wat zijn. Dat er ergens bij de overheid wordt bepaald welke contracten meer geldig zijn dan andere. Dat zou betekenen dat het hele wetboek van koophandel de prullenbak in kan en dat er een grote rechtsonzekerheid voor in de plaats komt. Hoe goed bedoeld ook, is dit idee natuurlijk geen oplossing.

Groene elektriciteit voor en dankzij datacenters

Beter is om onder ogen te zien dat datacenters onderdeel zijn van ons economisch verkeer. Dankzij deze sector konden we als land blijven functioneren tijdens de coronacrisis. De sector zelf is bewust van de maatschappelijke kritiek en zet veel in op groene energie. Omdat veel groene stroom wordt ingekocht en er dus contracten worden gesloten met de verkopers van groene energie, kunnen projecten van zon- en wind ook echt doorgaan. Zo werken datacenters er ook aan dat er meer groene energie projecten gerealiseerd kunnen worden.

Datathermie uiterst duurzaam

En er is nog een aspect. Behalve gebruiker van elektrische energie, zijn datacenters ook een producent van restwarmte. Die restwarmte gaat nu nog vaak de lucht in. De restwarmte kan worden gebruikt als bron voor een warmtenet. De datathermie uit datacenters is een waardevolle energievorm die kan worden gebruikt voor de inzet in een Slim Groen Warmtenet. Datathermie is afkomstig uit rekenkracht van servers gevoed door veelal duurzaam opgewekte elektriciteit en behaalt door omzetting naar thermische energie een zeer hoog rendement. Als duurzame restwarmte bron kan datathermie dan ook een belangrijke rol spelen in het behalen van de klimaatdoelen om CO2 te reduceren.

Polderwarmte

De regio Haarlemmermeer is een regio met veel datacenters. Als ontwikkelaar van warmtenetten en energy hubs in de regio hebben wij expertise op het gebied van uitkoppelen van deze vorm van restwarmte. Op Schiphol-Rijk zijn we aan het werk om de restwarmte van het datacenter van Interxion te gaan gebruiken voor het warmtenet van RichPort en Starpark. Duurzame restwarmte die het CO2 verbruik van het hele bedrijventerrein helpt reduceren. Daar lopen we warm voor!