De kracht van vrije keus

We zijn in transitie. De energietransitie dit keer. Deze transitie staat in een lange rij van veranderingen en transities op het gebied van mobiliteit, communicatie en betalingsverkeer, om maar eens een paar te noemen.  En dit keer de transitie van kolen en aardgas naar duurzame energie. Hoe is dat de vorige keren gegaan? Waarom zijn die transities succesvol geworden? Het verhaal dat aan Henry Ford wordt toegeschreven is wellicht bekend. Hij zei: “Als je mensen zou vragen hoe ze sneller vervoerd willen worden, zouden ze antwoorden dat ze een sneller paard wilden.” Dit voorbeeld geeft o.a. aan dat burgers minder kennis hebben, die een specialist als Ford wel had. En dat een specialist die innovatief is, veel uit te leggen heeft. Deze energietransitie brengt burgers op onbekend terrein. Ze moeten vertrouwen ontwikkelen voor technieken die nog vreemd zijn. Maar één ding is zeker: de veranderingen en successen zijn gekomen als mensen een belang hadden en het iets toevoegt aan hun leven.
Polderwarmte geloofd in de kracht van de keuzevrijheid. Als burgers een keuze kunnen maken uit oplossingen die het best aansluiten bij hun behoefte en mogelijkheden, kan er veel veranderen en kunnen burgers door via hun keuze de energietransitie versnellen. Onze werkwijze is dat wij particulieren en bedrijven een goed voorstel doen om te verduurzamen. Met een aansluiting op het Slim Groen Warmtenet wordt een aansluiting op het aardgasnet overbodig draag je per direct bij aan de beperking van CO2 uitstoot. Gaat dat vanzelf? Onze ervaring leert dat er nog wel veel uitleg nodig is. Dat is logisch. De energietransitie brengt mensen op onbekend terrein. De plek waar aannames, eigen ideeën en verwachtingen het terrein nog hobbelig maken.

Onze overtuiging en ervaring is dat met een goed aanbod en een goede toelichting van onze experts, heel veel burgers voor de collectieve warmte oplossing van ons Slim Groen Warmtenet kiezen. Onderdeel van ons systeem is dat we alleen een warmtenet kunnen realiseren, als er voldoende burgers hiervoor zullen kiezen. Alleen met voldoende draagvlak komt het warmtenet er. De overheid speelt uiteraard ook een rol. De overheid speelt een belangrijke rol om duidelijkheid te geven. Bijvoorbeeld dat het gebruik van aardgas zal gaan stoppen. Dat het gebruik van aardgas de komende jaren duurder zal worden. Maar ook duidelijkheid geven dat de capaciteit van het elektriciteitsnet beperkt is en dat een warmtenet een goede en sociale oplossing is, waardoor elektriciteit voor particulieren en bedrijven beschikbaar blijft. Dat het niet waarschijnlijk is dat er de komende eeuw  voldoende groene waterstof beschikbaar is om aardgas te vervangen. Door duidelijk te zijn en deze informatie te geven, kunnen burgers hun eigen plan maken, onderzoek doen naar de mogelijkheden en een persoonlijke voorkeur ontwikkelen.

Want, dat burgers een belang hebben: dat is inmiddels wel duidelijk. Een wereld met minder CO2 uitstoot, zodat de gevolgen van klimaatverandering worden beperkt en er een leefbare wereld blijft voor de volgende generaties. En op korte termijn is daar altijd het financieel belang: het moet wel passen bij de portemonnee. Ons concept: een goed passend voorstel, een goed gesprek en een duidelijke overheid. Dat zijn de ingrediënten waarmee burgers de energietransitie kunnen gaan helpen versnellen. De weerstand voorbij, op naar de vooruitgang.